Gemeenschappelijke oliereservoirs Guyana en Suriname?

De samenleving was even in de spanning met welk nieuws de CEO van TotalEnergies naar Suriname zou komen. Er waren al voorspelling dat een besluit om daadwerkelijk in Suriname te investeren zou komen ergens aan het einde van de regeertermijn deze regering. Er is door een DNA-lid dat al een tijdje in het parlement zit en van zaken op de hoogte behoort te zijn, beweerd dat het aanhouden en uitblijven van een besluit tot investeren ligt aan de huidige politieke instabiliteit in Suriname. Daarmee doelde ze op de obstakels die er worden ervaren zodat de hoogste executieve autoriteit binnen de uitvoerende macht zijn bevoegdheden kan uitoefenen. Zij doelde op de obstructies vanuit de partij de Abop. Maar kennelijk doelde zij ook op allerlei uitspraken van de vp van Suriname die het niet nalaat om te dreigen met het wederom starten van een oorlog in de republiek. Voor degenen die het niet weten vanwege hun leeftijd: Suriname heeft een heuse burgeroorlog gekend, waarbij onze huidige vp 1 van de leiders was van een gewapende groep tegen de regering. Wanneer zo een voormalig guerrillaleider dreigt met een oorlog die ze eerder hebben uitgevoerd, dan is er wel reden om soms een pas op de plaats te maken. Opmerkelijk in het geheel is dat het ministerie van NH, welke betrokken zal zijn in oliedeals samen met Staatsolie, in handen is van de Abop oftewel de vp. Wij weten uit de uitspraken en de handelingen van de vp dat dit ministerie onder regie staat van de vp. En dan kunnen we ons wel bedenken dat investeerders hun bedenkingen kunnen hebben. In het nieuws lezen we dat de multinational die in Blok 58 bezig was met de exploraties, nu een ‘olieproject’ aankondigt in dat blok. Wat we precies daaronder moeten begrijpen is niet geheel duidelijk, want wij lezen ook dat een final investment decision, dus een besluit om daadwerkelijk te investeren, pas eind 2024 zal worden genomen. Eind 2024 is al gauw begin 2025 en misschien medio 2025 wanneer de verkiezingen al zijn gehouden en de contouren van een nieuwe coalitie zichtbaar zijn. Er wordt voor nu aangegeven dat TotalEnergies zal beginnen met het doen van ontwikkelingsstudies voor een groot olieproject in Blok 58. We zien dat Blok 58 grenst aan  de Guyanese economische zone. Een vraag die heel cruciaal is voor de regering van Suriname of Suriname verplicht is om voor olie-exploratie in aangrenzende gebieden, een deel van de inkomsten aan het buurland af te staan. Omgekeerd rijst ook de vraag of Guyana voor sommige olieexploraties in het Stabroek Blok verplicht is om een deel van de inkomsten af te staan aan Suriname. Dus rijst de vraag ook of Suriname al wat van Guyana voor deze exploraties heeft ontvangen. Deze overmakingen zijn plausibel omdat olie uit een gebied van een land niet stopt te vloeien bij landsgrenzen. Het zal over de grens heen vloeien en theoretisch kan olie uit een bepaald land opgezogen kunnen worden door een naast liggen land. Zulke studies over gezamenlijke reservoirs op zee zijn al gedaan voor de USA en Mexico. Naar het schijnt moet er een overeenkomst zijn als er sprake is van gemeenschappelijke reservoirs tussen de landen waaronder deze reservoirs liggen. Wij weten niets van een overeenkomst met Guyana.    

Door de bezoekende CEO van Total zou zijn herhaald dat de olievelden Sapakara South en Krabdagu bijna 700 miljoen vaten aan gecombineerde reserves hebben. De olieproductie zal 200.000 vaten per dag bedragen. Dat is een behoorlijke olie-exploratie van 6 miljoen vaten per maand. Gaan we uit van 80 USD per barrel, geen 90 zoals het nu is, dan komen we op een bedrag van USD 480 miljoen, dus bijna een half miljard op maandbasis en 5.7 miljard USD op jaarbasis. Wat de oliedeal met Suriname is, is onbekend. Suriname bellen de hele dag naar de radio om hun mening te geven, maar niemand weet wat Suriname aan de exploratie zal overhouden. Indien wat Suriname overhoudt aan de verkopen op zee, 30% is dan komt dat neer op 1.7 miljard USD extra aan inkomsten op jaarbasis. Suriname heeft een oplopende schuld van ongeveer 3 miljard USD. Dat betekent dat als 1/3de van dit bedrag aan schuldaflossing wordt besteed, waardoor we in 5-6 jaar onze schulden hebben betaald, dan houdt Suriname ongeveer 1 miljard USD op jaarbasis over oftewel SRD 40 miljard. In 2021 waren de totale uitgaven van Suriname 22 miljard SRD weliswaar met een lagere koers dan nu. Het zal dus een enorme extra bedrag zijn naast de andere inkomsten die blijven bestaan. Als in hetzelfde tempo olie wordt opgepompt dan zal deze reservoir in 3.500 dagen dus ongeveer 9 jaren opgeraakt zijn. We hebben een verleden waar gelden ongestraft kunnen verdampen. De kans is heel groot dat de 9 miljard USD totaal dat Suriname aan de 2 putten in Blok 58 gaat verdienen, zorgt voor een ongekende toenamen van de corruptie in het land. Dat mensen dus corruptie plegen en uit het land vluchten en dan foto’s op tiktok posten. We kijken naar de ontwikkelingen maar olie hoeft niet per se goed nieuws te zijn voor Suriname, gelet op ons corruptieprobleem en gebrek aan checks and balances.

error: Kopiëren mag niet!