GBB moet structurele maatregelen invoeren tegen corruptie

Er is een heel opmerkelijk geval met betrekking tot grondzaken gaande dat behoorlijk veel aandacht van de samenleving heeft gehad. Er is een bepaalde ambtenaar die niet lang in dienst is die voor zijn handelingen op het ministerie van grondzaken opgesloten is door de politie. In deze zaak wordt de naam van een DNA-lid genoemd dat veel in relatie wordt gebracht met grondzaken. De moeder van de jonge ambtenaar die vastzit heeft haar relaas gedaan bij de media en wij weten niet in hoeverre dat verhaal helemaal klopt. Dat verhaal beweert dat het DNA-lid, zonder dat hem was gevraagd een baan is komen aanbieden aan die bepaalde jongeman die vastzit. Dat vinden wij wel een hoogst opmerkelijk zaak, want wij weten dat DNA-leden vaker gevraagd worden door mensen om een overheidsbaan te regelen. Die overheidsbanen zouden geliefd en gewild zijn, omdat de indruk bestaat dat mensen dan niet hard moeten werken en niet altijd aan het werk hoeven te verschijnen. Wij vinden de verklaring dat een DNA-lid, zonder enige mondelingen sollicitatie, uit zichzelf aan een onbekende persoon werk aanbiedt, niet zo geloofwaardig.

Uit het hele verhaal blijkt dat het gaat om een jongeman die bezig is met een lerarenopleiding. Het is in Suriname een feit van algemene bekendheid dat er veel gesjoemeld wordt op de kantoren die te maken hebben met grondzaken. Wie het nieuws een beetje volgt, die weet dus dat de naam van het DNA-lid vaak wordt genoemd in soortgelijke grondzaken. Het betekent dat de betrokken geschoolde jongeman op zijn hoede had moeten zijn, vooral als zo een DNA-lid je zonder te vragen uit zichzelf benadert. Het verhaal wil dat de jongeman volgens de moeder ‘voor de eerste keer’ een stuk had opgemaakt en dat hij toen door de mand is gevallen. Het is allemaal niet duidelijk wat de jongeman precies heeft gedaan, maar het blijkt dat hij een rapport heeft opgemaakt waarin onwaarheden voorkomen. Waarschijnlijk zou hij de onwaarheden in het rapport hebben opgenomen, willens en wetens of vanwege grove onzorgvuldigheid. Het kan ook dat onjuistheden in het rapport zijn opgenomen omdat die komen op basis van een instructie of informatie van een hooggeplaatste persoon.

Er is een indruk dat op de kantoren van grondzaken en domeinen veel kan en dat mensen ongestraft hun gang kunnen gaan. Die indruk kan bestaan omdat het heel vaak voorkomt dat over corruptie wordt gesproken, maar het komt heel zelden voor dat wordt bericht dat iemand is opgesloten of dat tegen ambtenaren maatregelen zijn getroffen. Wat wel bekend is, dat het ministerie van grondzaken te maken heeft met een hoog aantal rechtszaken. Het is algemeen bekend dat er veel met grond wordt gesjoemeld. Er zijn politici die dat gesjoemel goedpraten. Het gesjoemel is van tientallen jaren, zonder dat een regering structurele maatregelen heeft getroffen. Een van de maatregelen zou kunnen zijn dat er digitale aanvraagprocessen worden ingevoerd en dat er transparantie is over het verloop van een grondaanvraag. Die transparantie is beloofd maar het is nooit bewaarheid geworden, ook niet tijdens deze regering is het beloofd en niet gerealiseerd.

Ook is het bekend dat in de politieke partijen er veel bemiddelaars zijn die grond regelen tegen betaling van bedragen in valuta. Tegen deze zaken zijn er door de regering nooit strenge maatregelen getroffen. De opeenvolgende regeringen hebben de burgers gelaten voor de grillen van de corrupte ambtenaren, de bemiddelaars en de politici. Er zijn gevallen waar aanvragers jong percelen hebben aangevraagd en zonder toewijzing zijn overleden. Er zijn ook gevallen van aanvragen die door ambtenaren worden ingepikt en dan komt de grond op naam van een andere tweede aanvrager. Een heel moeilijk aspect in het systeem van grondaanvragen is het aanvragen van vrij domein. De vraag is hoe burgers te weten gaan komen welk stuk perceel nog vrij domein is. Beweerd wordt dat daarvoor goede contacten moeten zijn met de ambtenaren van domeinen en grondzaken. Al met al moet gezegd worden dat het proces van grondzaken in een waas zit van onoverzichtelijkheid. Het is troebel water waarin het voor corruptelingen lekker vissen is. De regering heeft burgers nooit beschermd en nooit een goed statement gemaakt. Nu is de politieke partij waartoe het DNA-lid behoort met een statement gekomen dat de partij zal meewerken aan een staat van in beschuldiging stelling als het OM daarnaar vraagt. Ook het betreffende DNA-lid heeft gezegd dat hij voor zal stemmen voor zo een in staat van beschuldiging stelling. Het is van belang dat in deze zaak een grondig onderzoek komt. En dat de regering eindelijk met structurele maatregelen komt om de corruptie en gesjoemel met grond te voorkomen. De regering moet de durf hebben om wel de structurele maatregelen te treffen. Daartoe behoren ook de vele gevallen van de oneigenlijke inzet stichtingen om gronden te bezitten. Nu blijkt dat dit ook te maken kan hebben met de national risk assesment van Suriname en daarmee is voorzichtigheid geboden.   

error: Kopiëren mag niet!