Padieboeren merken nog niet veel van minimum opkoopprijs

Padieboeren in Nickerie merken nog niet veel van de minimum opkoopprijs voor padie welke afgelopen maandag na interventie van president Santokhi met de Vereniging van Verwerkers en Rijsexporteurs (VVRE) op SRD 800 per baal van 79 kg is afgesproken. Padieboeren hebben fel geprotesteerd tegen opkoopprijzen van SRD 600 en SRD 650 die rijstverwerkers/exporteurs ze aanbieden voor hun padie. Het vorig oogstseizoen (maart/april) lag de gemiddelde opkoopprijs van padie rond de SRD 850.  Sinds toen zijn ondermeer vanwege de koersontwikkelingen de productiekosten en de brandstofprijs gestegen. Desondanks bieden de verwerkers/exporteurs een veel lagere opkoopprijs dan het vorig seizoen. Hoewel ze heel ingenomen zijn met de interventie van de president blijkt in de praktijk dat veel boeren nog in het ongewisse verkeren over hoeveel ze voor hun padie zullen ontvangen. De padieoogst is nu als zo’n twee weken gaande en neemt de komende dagen in intensiteit toe.

De situatie van de kleine padieboeren is namelijk dat ze na het binnenhalen van hun oogst geen keus hebben deze af te leveren aan de pelmolenaars/verwerkers. Padieboeren beschikken niet over opslagfaciliteiten. Bij levering van hun geoogste padie ontvangen padieboeren slechts een bewijs van de hoeveelheid afgeleverde padie en de datum van levering. Op enkele uitzonderingen na, wordt daarbij geen woord gerept over de prijs die de padieboer voor hun geleverde padie zullen ontvangen. Pas bij verrekening van hun schulden bij de desbetreffende pelmolenaars/rijstverwerkers, merken padieboeren welke prijs ze voor hun padie hebben gekregen.

Moderne slaven

Veel kleine padieboeren hebben door gebrek aan kapitaal om in te zaaien zich gewend tot pelmolenaars/padieverwerkers voor financiering. Door deze situatie die sinds jaar en dag zich in de rijstsector voordoet, verkeren padieboeren in een steeds afhankelijke positie ten opzichte van de pelmolenaars/rijstverwerkers. De pelmolenaas/rijstverwerkers hebben hierdoor door de jaren heen een zekere machtspositie verworven, waarbij zij eigenlijk kunnen doen en laten met de padieboer. Voor padieboeren is de kwestie van padie opkoopprijs elk seizoen weer een terugkerende drama.

Wat het ministerie van LVV hiertegen probeert te doen is om de boeren zich in coöperaties laten bundelen. Zo zijn onlangs bij alle 12 waterschappen in Nickerie boerencoöperaties opgericht. Via het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) zal getracht worden aan goedkoop kapitaal te komen. Ook de inkoop van kunstmest en andere inputs zal in georganiseerd verband kunnen gebeuren. Zoals de situatie nu is zijn padieboeren feitelijk slaven van de rijstverwerkers/exporteurs.-

SS   

error: Kopiëren mag niet!