10 september 2023 Wereld Suïcide Preventie Dag

Op 10 september 2023 wordt Wereld Suïcide Preventie Dag gevierd. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor suïcide, zelfbeschadiging en preventie daarvan. We denken aan het leed van mensen die deze moeilijke keuzes overwegen en streven ernaar om bewustzijn te vergroten en alternatieven te bieden om hun lijden te verlichten of te voorkomen.

Het thema van dit jaar is “Hoop creëren door Actie.” In voorgaande jaren zijn trainingen vertaald door de Pan American Health Organization (PAHO) en beschikbaar gesteld voor medische en sociale hulpverleners. Deze trainingen zijn bedoeld om hen te ondersteunen bij suïcidepreventie.

In Nickerie, waar het aantal suïcidegevallen was toegenomen, werden specifieke acties ondernomen, onder andere door het Ministerie van Volksgezondheid en UNICEF. Dit omvatte het verstrekken van tools aan kinderen en het betrekken van sleutelfiguren in het district om positieve veranderingen in mensenlevens te bewerkstelligen.

Tijdens deze periode zullen mensen informatie tegenkomen over suïcidepreventie en leren wat ze voor zichzelf en anderen kunnen doen. Het doel van het Ministerie is dat iedereen zich in staat voelt om hulp te zoeken als ze worstelen met suïcidale gedachten, want hun lijden is echt en verdient onze aandacht. Laten we samen hoop creëren door actie te ondernemen.

error: Kopiëren mag niet!