Minimumuurloon staat ver beneden kosten die maandelijks gemaakt worden

Het verhaal van burgers die het moeilijk hebben op financieel gebied staat de redactie van Dagblad Surinamers bekend. Ook de regering weet dat er burgers zijn die in deze periode niet of bijna niet uitkomen met hun salaris. Toch is er binnen de samenleving een groep die op het gebied van arbeid een speciale bescherming geniet. Het gaat namelijk om de groep die in principe gebruik maakt van het minimumuurloon die vastgesteld wordt door de regering.

Minimumuurloon

Een minimumuurloon is in principe voor de groep werknemers zonder enige vorm van aantoonbare educatie. Speciaal voor hen is er bedrag per uur vastgesteld. De werkgevers mogen de werknemers niet minder dan het gestelde bedrag betalen voor diensten die ze verrichten. Alles boven het bedrag vormt geen probleem en wordt door de werkgever in samenspraak met de werknemer bepaald.

Werken per dag

Een werknemer die niet langer dan 7 uren per dag, arbeid verricht verdient met het minimum uurloon die vastgesteld is op 35 SRD per i jul maximaal 245 SRD per dag. In een maand met 31 dagen ligt zo een salaris op 7.595 SRD.

Huurprijzen in vreemde valuta

Een arbeider die onder de normale omstandigheden werkt, heeft contact gemaakt met de redactie. Maandelijks betaald die alleen aan huur bijkans 5000 SRD in vreemde valuta aan de eigenaar van zijn appartement. Het jammerlijke is verder volgens de arbeider dat er bij koersstijging ook prijsstijgingen van toepassing zijn. Dit betekent dat bij elke koersstijging een verhoging te verwachten staat. Voor de rest van de maand zijn de bijkomende kosten nog niet bij komen kijken. Volgens de arbeider redt die het niet met zo een salaris tot het eind van de maand.

Noodkreet groot

De noodkreet voor huurhuizen en appartementen is groot. De regering wordt opgeroepen dit beleid waar nodig te reguleren. Mensen zijn overdag aan het werk en in de avond over straat omdat ze geen woonplek hebben. Alhoewel er zovele woongemeenschappen worden geopend en percelen en huizen worden afgestaan aan burgers is de situatie nog steeds zorgwekkend. Burgers maken zich zorgen over hun toekomst in het land.

error: Kopiëren mag niet!