Betrouwbaarheid van directrice Wegenautoriteit Suriname in twijfel getrokken

Drs. Shoenandadevi Gopalrai, directrice van de Wegenautoriteit Suriname (WAS) ligt onder vuur. De academicus wordt fraude middels plagiaat verweten in een afstudeerscriptie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Schending van intellectueel eigendom

In academische kring gaan er stemmen op om haar scriptie ongeldig te verklaren. “Het presenteren van andermans werk als je eigen werk wordt veroordeeld als schending van intellectueel eigendom. Daarmee wordt inbreuk gedaan op auteursrecht. De reputatie van de Anton de Kom Universiteit is beschadigd. De pleger heeft medestudenten benadeeld en ten koste van anderen carrière gemaakt.”

Goedkeuring ingetrokken

Scriptiebegeleider drs. Winston Wirht verklaarde desgevraagd dat hij zijn verklaring van goedkeuring van de scriptie heeft ingetrokken en het bestuur van de universiteit gevraagd om maatregelen te treffen. Een digitaal exemplaar van de scriptie en het proefschrift, alsmede concrete aanwijzingen in welke secties van de scriptie er sprake zou zijn van plagiaat met verwijzing naar paginanummers van de scriptie en het proefschrift, zijn daarbij toegevoegd.

Fraude

Er wordt onder docenten aan de universiteit gesproken van overduidelijk plagiaat. “Het is wetenschappelijke misleiding, een ernstig vergrijp. De normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit zijn met de voeten getreden.”

Scriptie

Meerdere personen hebben zich over de scriptie gebogen. Bij het doornemen van de scriptie: “De houtsector en duurzame ontwikkeling van Suriname” met als subtitel: “Een studie van de houtindustrie in Suriname”, van studente Shoenandadevi Gopalrai van de Faculteit Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit, werd het voor de wetenschappelijke wereld duidelijk, dat er lijnen waren die hen bekend voorkwamen. Bleek, dat ze ergens vandaan geleend waren.

Zonder bronvermelding 

Volgens de bevindingen is een belangrijk deel van de scriptie overgenomen zonder bron- en naamsvermelding. Het plagiaat is gepleegd op het proefschrift: “Tropisch hardhout uit de Braziliaanse Amazone: een studie van de houtindustrie in West-Pará gepleegd door Mirjam Amaranta Fiametta Ros-Tonen. Uitgegeven in In juli 1997 door Saarbrücken Fort Lauderdale Breitenbach. ISBN: 3-88156-577-9. Promotor: Prof. dr. J.M.G. Kleinpenning.

Meer pleger?

Collega’s van de beschuldigde stellen, dat Gopalrai vervolgstudies heeft gedaan die op basis van haar ongeldige titel wegens plagiaat ook niets waard zijn. Gopalrai heeft de naam en standaard van de universiteit in diskrediet gebracht.  Het is niet ondenkbaar dat zij een meer pleger is. De samenleving is bedrogen. Medestudenten en professionals zijn benadeeld. Zij heeft over de rug van anderen carrière gemaakt. 

Laconieke reactie

Drs. Gopalrai is directrice van de Wegenautoriteit Suriname. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en de WAS-Raad van Toezicht onder leiding van mr. John Moerahoe zijn op de hoogte van de plagiaataffaire. De reactie van het ministerie en de Raad van Toezicht op de affaire wordt laconiek genoemd.

Directrice drs. Gopalrai kon vanwege omstandigheden nog niet ingaan op de aantijging.

(Foto: Gopalrai werd donderdag 15 september 2022 formeel benoemd in de functie van WAS-directrice).

HD  

error: Kopiëren mag niet!