Wat horen wij niet over cyanide

Er hoeft maar één zaak te gebeuren en het wordt een hype in het land. Iedereen wil meedoen en meepraten, echter missen veel mensen de kern van de zaak. Wat als het buzzword ‘cyanide’ is, horen we verschillende meningen en reacties.

Clyde.M vindt dat het gebruik van cyanide al jarenlang plaatsvindt. Dit wordt aangevoerd met speciale voorzorgsmaatregelen vanwege het gevaar dat dit spul, dat wordt gebruikt binnen demijnbouwsector, kan veroorzaken. Al jarenlang komt er veel illegaal cyanide het land binnen, wat niemand stoorde, tot er beweerd werd dat cyanide in het stuwmeer was terechtgekomen.

Hierop begon iedereen actie te ondernemen.

VHP-Assembleelid Dew Sharman, die ook ondervoorzitter is van de Assemblee, heeft gezegd dat het uit hebzucht komt van lokale bewoners, politieke toppers en ondernemers. Terechte uitspraken die veel lof hebben geoogst. Waar hij als politicus ook tekort is geschoten, is door niet te vermelden met naam en toenaam wie de hebzuchtige politici en ondernemers zijn. Uitgaande dat hier een serieuze uitspraak is, moeten we er vanuit gaan dat Sharman meer informatie heeft. Maar, het kan ook zijn dat hij wil meedoen aan de cyclus van politiek populair maken zonder een resultaat te behalen.

Clyde zegt opmerkelijk te vinden, dat het spul binnenkomt, iedereen weet dat, alleen het ministerie van Economische Zaken kan een vergunning hiervoor afgeven. Bekend is dat de twee legale multinationale buitenlandse goudmijnondernemingen dit doen. Al het overige is illegaal en gebruiken het in de kleine illegale mijnbouwsector. Clyde stelt dat misschien niemand ingrijpt vanwege de vele belangen. De regering kan gemakkelijk invallen doen als ze dat wenst en de gebruikers vragen waar ze het vandaan hebben. Als er geen verklaring gegeven kan worden, dan zou degene gearresteerd moeten worden voor illegaal gebruik en de mijn kan direct gesloten worden.

Maar, niemand durft. Ook de vorige regering onder leiding van de NDP heeft 10 jaren lang de situatie oogluikend toegelaten. Clyde vindt dat de NDP-leden die nu praten, liever hun mond houden, omdat de grote ellende onder hun regering is begonnen. Maar, ze nemen geen verantwoordelijkheid voor het ellendige dat ze hebben opgelegd.

Ook vicepresident Ronny Brunswijk heeft meegedaan aan de cyanide hype. Met een helikopter vloog hij over de gebieden waar gebruik wordt gemaakt van cyanide, wat hij waarschijnlijk al lange tijd wist.

Toch heeft hij geen enkele directe actie ondernomen, maar heeft een politieke show gemaakt en ingespeeld op de sentimenten van de Brokopondo bewoners.

Clyde is ervan overtuigd dat de president wel iets wil doen, maar onzichtbare machten binnen en buiten de coalitie stagneren de actie. Hij zegt dat degenen die in het binnenland meewerken in hun woongebied, nu geld verdienen, maar dat zij later moeten betalen voor de gevolgen voor hun gezondheid.

error: Kopiëren mag niet!