Regeringen rancuneus tegen kritische burgers

Regeringen achten vaak hun autoriteit en positie in gevaar door kritische burgers. Daardoor ‘schieten’ zij terug met een rancuneuze houding om de kritiek te laten verdwijnen, als een manier om hun macht te behouden en uitingen van ontevredenheid onder controle te houden. 

Kritische burgers zijn nodig in een samenleving, want die houden die samenleving scherp, maar ook beleidsmakers scherp bij het dienen van het algemeen belang. Echter mag het kritisch zijn niet leiden tot schade van andermans goed. Zo moeten ook kritische burgers zich net als ieder andere burger houden aan de wet. Dit om te voorkomen dat kritiek ontaardt in laster of belediging, hetgeen strafbaar is gesteld bij wet.

Dagblad Suriname ging in gesprek met een heer Panu over de vaak te horen uitspraak van de samenleving dat kritische mensen worden gemuilkorfd. 

Panu geeft aan, dat burgers de gelegenheid moeten krijgen om hun ideeën en visies op een verantwoorde en respectvolle manier te uiten. “Maar wij merken de laatste jaren, dat regeringen geen tegenspraak dulden en op allerlei manieren die gemeenschap monddood maken. Hetgeen we onlangs ook weer hebben gezien in de zaak van mevrouw Asawini en eerdere soortgelijke zaken”” , geeft Panu aan.

Op de vraag of vreemdelingen met een verblijfsvergunning ook hun kritische mening naar voren mogen brengen, zegt Panu dat vreemdelingen geen stem hebben in lokale aangelegenheden, maar kunnen zich wel op een verstandige en tastbare manier in zaken mengen. “Ze kunnen hun eigen perspectief toevoegen om de discussie open te stellen en de kennis over lokale aangelegenheden te vergroten.” 

Vreemdelingen met een verblijfsvergunning moeten zich gedragen zoals iedere ingezetene. Iedereen in het land moet zich respectvol en loyaal opstellen, zich houden aan de wetten en regels van het land. “Niet omdat de mensen kritisch zijn over het beleid moet je ze uit het land zetten.”

De regering moet kritische burgers juist kweken en gezamenlijk naar een oplossing zoeken naar hetgeen zij aankaarten, dat geldt ook voor hetgeen kritische kritische vreemdelingen die officieel ingezetene van het land zijn, aankaarten.

DA

error: Kopiëren mag niet!