Onrust in Brokopondo over waterkwaliteit niet weg na overlijden 7-jarige jongen

Het enkele laden van- en vervoer van zakken met cyanide in een korjaal op het Brokopondo Stuwmeer, waarvan beelden op social media verschenen, heeft geleid tot de nodige ophef en vooral veel ongefundeerde en niet op feiten gebaseerde berichten en verhalen in (social) media. Er zou zich cyanide bevinden in het water van het stuwmeer. Inmiddels heeft vicepresident Ronnie Brunswijk dinsdag in de Assemblee benadrukt, dat er geen cyanide in het stuwmeer is. Onderzoeken zouden dat hebben aangetoond.

Maar, vooral door onwetendheid en een gebrek aan kennis en informatie wemelt het nog steeds van allerlei ongenuanceerde en onvolledige berichtgeving. Het zijn juist dat soort berichten en ‘indianen-verhalen’ op social media die in een constante stroom angst blijven zaaien onder bewoners van dorpen aan- en in de nabijheid van het 1.560 vierkante kilometer grote stuwmeer. 

Ondanks de mededelingen van de vicepresident en het ter plekke drinken van water uit een kraan door de directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Clifton Lienga – om maar vooral te bewijzen dat het drinkwater veilig is om te drinken -, blijven de lokale bewoners beweren, dat het drink- en stuwmeerwater hebben geleid tot brakende en aan de diarree zijnde kinderen, dode honden en dode vissen.

Vervuild drinkwater?

Als klap op de vuurpijl kwam woensdag het bericht naar buiten, via social media, dat een jongen van zeven jaar jong is overleden aan de gevolgen van braken en diarree. Maar, iedereen vermoedt dat deze jongen ziek is geworden door vervuild water. En weer is er een ophef geboren, terwijl de doodsoorzaak van de jongen woensdagmiddag nog niet eens vaststond, er is vooralsnog geen verklaring van een arts.

Gaat het werkelijk om vervuild drinkwater? Kan er geen andere oorzaak zijn voor het overlijden van de jongen? Natuurlijk kan dat, maar iedereen wijst meteen, zonder verder na te denken, met een beschuldigende vinger in de richting van….. water, vervuild water.  

Mensen zouden zich kunnen afvragen waarom er niet meer sterfgevallen de afgelopen weken zijn geweest? Waarom zou het drinkwater plotseling nu vervuild zijn geraakt (vergeet niet, dat cyanide en kwik al vele jaren worden gebruikt in de kleinschalige goudwinning en in wateren terecht zijn gekomen, ook in het stuwmeer). 

Gevolgen wateroverlast….

Diverse dorpen hebben de afgelopen periode te kampen gehad met ernstige wateroverlast. Hele dorpen stonden blank. Woningen stonden onder water. Het was een grote onhygiënische bende en toch waren er voorzover bekend geen geluiden te horen over gezondheidsproblemen onder de bewoners.

Wel of niet gevaarlijk?

Kortom, waarom nu al die ophef en al dat ongefundeerde angst zaaien door totaal ondeskundige personen. Plotseling heeft iedereen verstand van cyanide en plotseling zouden het drink- en stuwmeerwater vervuild zijn geraakt. Cyanide en water krijgen deze dagen overal de schuld van  in Brokopondo terwijl iedereen de realiteit uit het oog schijnt te hebben verloren, bewust of onbewust. Er wordt zelfs geredetwist over de vraag of cyanide nu wel of niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid…..

Het is de hoogste tijd, dat bewoners van Brokopondo vanuit 1 autoriteit of vanuit 1 deskundige organisatie in begrijpelijke taal ter plaatse worden geïnformeerd over wat er nu de afgelopen dagen wel of niet is gebeurd. Breng rust onder de bewoners.

Korjaal met cyanide gezonken? ‘Fake’ nieuws

Het is toch te gek voor woorden dat tot de dag van vandaag niemand kan bevestigen of er werkelijk en waar een korjaal is omgeslagen met aan boord een aantal zakken cyanide…. tot nu is het niets meer dan een gerucht en terecht heeft de vicepresident dinsdag in de Assemblee gezegd, dat het om ‘fake’ nieuws gaat. 

Wat doen politie en OM?

Ook is nog steeds niet duidelijk of er jacht wordt gemaakt op leveranciers van cyanide. Wat doet de politie? Wat doet het Openbaar Ministerie (OM)? Waar en op welke goudvelden bevindt zich cyanide? Neen, de autoriteiten zwijgen. En al deze onbeantwoorde vragen zorgen voor nog meer onrust en indianen-verhalen over bijvoorbeeld mogelijke betrokkenheid van politieke kopstukken en andere personen uit de stad, Paramaribo.

Tot slot: de dood van een 7-jarig jongetje is verschrikkelijk voor de familie en anderen in zijn directe omgeving. Maar, laat iedereen terughoudend zijn om zijn dood in de schoenen te schuiven van vervuild water. Dat is wel heel gemakkelijk en heel snel, maar wellicht wel begrijpelijk gelet op alles wat de afgelopen dagen in allerlei (social) media aan (‘fake’) angstzaaiende berichten is verschenen. Alleen een arts kan vaststellen waaraan de jongen, tengevolge waarvan, direct of indirect, is overleden.

PK

error: Kopiëren mag niet!