Wereld Anti-Tabaksdag: Volksgezondheid wil vergunningsplicht voor tabaksfabrikanten

De campagne van de Wereld Anti-Tabaksdag 2023, jaarlijks op 31 mei, heeft een speciale betekenis voor Suriname. De oproep van de campagne, “Verbouw voedsel, geen tabak”, benadrukt de noodzaak om de prioriteiten te verleggen naar de teelt van duurzame voedselgewassen, waardoor de schadelijke effecten van de tabaksproductie worden voorkomen. Voor zover bekend wordt er in Suriname niet gedaan aan tabaksteelt. Er zijn echter wel lokale bedrijven die sigaretten produceren bestemd voor de exportmarkt. Tabaksfabrikanten zijn momenteel niet vergunningsplichtig. 

Het ministerie van Volksgezondheid dringt aan op het instellen van een vergunningsplicht voor tabaksfabrikanten. Bij het productieproces worden grondstoffen gebruikt, of kunnen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor mens en milieu.

De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om tabaksgerelateerde problemen te bestrijden hebben een cruciale fase bereikt: in 2022 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Tabakswet bij het parlement ingediend. De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de definitie van tabaksproducten uit te breiden tot nieuwe varianten zoals rookloze tabak en het verscherpen van andere maatregelen. 

Suriname staat nu op een punt waar resolute actie nodig is om maatregelen ter bestrijding van tabaksgebruik te bekrachtigen en de goedkeuring van de Tabakswijzigingswet veilig te stellen. Dit beproefde beleid heeft het potentieel om levens te redden, de kosten van de gezondheidszorg te verminderen en aanzienlijke economische verliezen te voorkomen.

Op Wereld Anti-Tabaksdag 2023 roept de WHO, World Health Organization, de Surinaamse regering, belanghebbenden en burgers op om zich te verenigen en prioriteit te geven aan tabaksontmoediging.

error: Kopiëren mag niet!