“Donald Duck” Caricom Jeugdambassadeur – Circus is open

Eind maart werd op social media een video verspreid waarop te zien was dat Matai Zamuel door de leraar herhaaldelijk was gevraagd om afstand te nemen en naar zijn plaats te gaan. Ook werd de leerling gevraagd om niet brutaal en disrespectvol te zijn. Matai, die de leerling bleek te zijn, zwaaide agressief met zijn armen en gaf de leraar aan dat deze het niet waard was.

Hij vertelde via lokale media, dat hij slachtoffer was van seksueel molest.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken liet ook een onderzoek instellen, maar bij dit onderzoek is Matai gehandhaafd. De minister vindt dat een kind niet tweemaal gestraft mag worden voor één incident.

Op social media reageerden mensen unaniem, dat het gedrag van Matai niet toelaatbaar was en dat hij niet waardig was voor het Jeugd Ambassadeurschap.

Ook staken honderden leerlingen zowel huidige als voormalige van het Mr. Dr. J. C. Miranda Lyceum hun steun uit aan de leraar, en zij bevestigden, dat de versie van Matai van wat was gebeurd niet klopte.

Zamuel werd op advies van het ministerie van Onderwijs geschorst en afgeschreven van de school. 

Minister MacAndrew heeft een verkeerde toon gezet voor de toekomst. De sanctie die het ministerie van Onderwijs heeft genomen naar aanleiding van het banaal gedrag van Matai Zamuel, wordt genegeerd. Zamuel is immers benoemd als Jeugdambassadeur van Suriname, en staat symbool voor de jeugd van het land, zowel binnen- als buitenlands.

Zijn installatie als Jeugdambassadeur is gedaan door president Chan Santokhi. Niet alleen is het banaal gedrag van Zamuel een directe belediging voor alle jeugdigen in het land, maar ook maakt het de regering mede verantwoordelijk voor dit toch wel ongepaste gedrag.

Zijn aanvaarding van de ambassadeursfunctie, en het uitblijven van maatregelen, betekenen dat er niet voldaan wordt aan de meest basale eisen die aan een Jeugdambassadeur gesteld worden.

Als Jeugdambassadeur heb je als taak het bevorderen van het welzijn en het belang van jongeren in lokale omgevingen. Je moet de betrokkenheid bij lokale activiteiten vergroten, vrijwilligerswerk en politieke verantwoordelijkheid aanmoedigen bij jeugdigen, en een platform bieden waar hun stem gehoord wordt.

Ook moet je ideeën en inspirerende projecten aanmoedigen om talent en potentieel onder de lokale jeugd te ontwikkelen, en hen informeren en motiveren om betrokken te zijn bij hun eigen omgeving. Daarnaast heb je als Jeugdambassadeur de verantwoordelijkheid om educatieve, preventieve, sociale en informatieve activiteiten te verzorgen voor de jeugd.

Als Jeugdambassadeur moet je altijd vriendelijk, minzaam en professioneel zijn. Respect voor iedereen is geboden, ongeacht hun leeftijd, gender, achtergrond, religie, seksuele geaardheid of cultuur. Je moet goed luisteren naar wat jeugd te zeggen heeft, interesse tonen in hun ideeën en actief betrokken zijn bij hun feedback en kritiek. Ook moet je ervoor zorgen dat de mening van de jeugd gehoord kan worden in de gemeenschap. Daarnaast is iedereen uniek, dus de Jeugdambassadeur moet eerlijke behandeling respecteren. Bovendien is het belangrijk dat je innovatieve en duurzame oplossingen aanreikt voor lokale problemen.

De Donald Duck politiek in deze: “Zand erover”

De regering heeft door het handhaven van Matai Zamuel  in  functie een verkeerde toon gezet die niet vergeten zal worden Zoals duidelijk aanwezig is op digitale media, zal elk optreden en elke vermelding van zijn naam worden gezien als een belediging tegen alle jongeren in ons land.

Daarom is het van cruciaal belang, dat de regering haar incorrecte Donald Duck mentaliteit van ‘zand erover’ corrigeert, zeker nu de opkomst van de Jeugraad verkiezingen naderen.

Een goede Jeugdambassadeur stijgt boven een slecht voorbeeld uit.

error: Kopiëren mag niet!