Veterinaire Dienst LVV voert alertheid op in verband met vogelgriepvirus in Brazilië

De Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Vsserij (LVV) heeft sinds kort de alertheid binnen haar nationale en internationale netwerken opgevoerd in verband met het vogelgriepvirus in buurland Brazilië. Daar hebben de autoriteiten recentelijk de noodtoestand voor de diergezondheid voor 180 dagen uitgeroepen. In het zuidelijk buurland is het hoog pathogene vogelgriepvirus bij wilde vogels ontdekt. 

Faizel Wilnis, onderdirecteur van de Veterinaire Dienst, zegt dat op 15 mei de melding binnenkwam van vogelgriep bij wilde vogels in het zuiden van Brazilië. Sindsdien is intern de alertheid opgevoerd, en zijn de nationale en internationale netwerken in stelling gebracht. De surveillance en controle in het veld zijn opgevoerd. Daarbij is vooralsnog de aandacht gericht op de risico communicatie. Het gaat erom hoe te communiceren wanneer er verdachte gevallen zich voordoen. Op dit moment is de verhoogde alertheid gericht op preventie. Het proces van surveillance en controle wordt de komende dagen geleidelijk aan geïntensiveerd totdat alle stakeholders en het publiek erbij zijn betrokken. 

Surveillance en controle

In het kader van de verhoogde surveillance en controle is bijvoorbeeld met “wild life” organisaties en instanties gesproken. Hen is gewezen te letten op gedesoriënteerde en dode vogels in het wild. Er zullen de komende periode ook vaker bezoeken worden gebracht aan strategische plekken, zoals pluimveebedrijven. Er zullen daarbij monsters worden genomen om in het laboratorium onderzocht te worden. Ook met het ministerie van Volksgezondheid is ondertussen contact gelegd. Het vogelgriepvirus kan namelijk op mensen overslaan, waardoor men griepverschijnselen vertoont. De Veterinaire Dienst van LVV heeft reeds een actieplan in place in geval het vogelgriepvirus in het land wordt ontdekt.

Gevaar bij wilde vogels

Het gevaar dat het virus via import van verwerkte kip en kipdelen zijn weg vindt in Suriname is minimaal. De autoriteiten in Brazilië letten er streng op dat er geen besmette kippen worden verwerkt voor de export. Mochten de autoriteiten daar de export toch stopzetten, dan komt dat deel van geïmporteerde kip en kipdelen weg te vallen. 40 tot 60 procent van geïmporteerde kip en kipdelen in Suriname komt uit Brazilië. 

Het grootste gevaar dat dreigt is dat het vogelgriepvirus via wilde vogels het land binnenkomt. Op dit moment is het virus in het zuidelijk deel van Brazilië bij wilde vogels aangetroffen. Dat deel van Brazilië wordt naarmate het jaar vordert steeds kouder. De kans is dan heel groot, dat de wilde vogels naar het noord-ootselijk deel van Brazilië trekken waar het weer dan veel warmer is. En Suriname ligt in het noord-oosten van Brazilië, en bestaat de kans dus dat het virus via  wilde vogels in Suriname terecht komt. Vandaar dat aan “wild life” instantie en organisaties gevraagd is om extra waakzaam te zijn en verdachte gevallen door te geven aan de Veterinaire Dienst.

Lokale consumptie

Suriname consumeert per maand tussen de 300.000 tot 400.000 kilogram aan kippenvlees.  Hiervan wordt 40 procent gedekt door lokale productie. 60 procent van de lokale behoefte wordt gedekt door import. Suriname importeert verwerkte kip en kipdelen voornamelijk uit Brazilië en de VS. De import uit Brazilië bedraagt ongeveer 40 tot 60 procent.  Bij eventueel uitvallen van de import uit Brazilië zeggen lokale pluimveebedrijven de ontstane “gap” makkelijk te kunnen opvullen.  Lokale pluimveebedrijven zitten reeds enige tijd met een overcapaciteit, omdat de vraag naar kip in de voorbije maanden met zeker 20 tot 25 procent is gedaald. Dit heeft te maken met de koopkrachtontwikkeling bij consumenten. 

SS

error: Kopiëren mag niet!