Ministerie van NH roept goudzoekers op gebruik ‘chemicaliën’ in goudwinning te stoppen

Oproep lijkt zinloos en ‘voor de bühne’ – Kans dat goudzoekers stoppen met gebruik cyanide en kwik zeer klein

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen doet in een uitgebracht opmerkelijk bericht ‘een dringend beroep op gebruikers van het mijnbouwproces Heap Leaching – een duur woord voor goudwinnen met behulp van stoffen als cyanide en kwik – in de kleinschalige goudwinning om per direct met dat proces te stoppen en het gebruik binnen een week te melden bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) of bij de Unit Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector. Een en ander ander is besloten door de regering.

  • ‘Heap Leaching’ is een industrieel mijnbouwproces dat wordt gebruikt om onder andere goud uit erts te extraheren met behulp van een reeks chemische reacties die specifieke mineralen absorberen en ze opnieuw.scheiden na hun deling van andere aardmaterialen. 

Het ministerie van NH waarschuwt, dat tegen gebruikers die aan de oproep geen gevolg geven, kwaadwilligen, zal worden opgetreden.

Verder wordt gesteld, dat de regering de komende periode de controle op en nabij goudvelden zal opvoeren. 

“Teneinde de veiligheid te garanderen en de orde te handhaven wordt aan de samenleving gevraagd haar volledige medewerking te verlenen. Indien u het gebruik van deze chemicaliën opmerkt en/of kennis draagt van opslagplaatsen, kan melding worden gedaan bij het NIMOS of de Unit Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector”, aldus het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Vragen

Het bericht roept de nodige vragen op, zoals waarom wordt niet gewoon gesproken over cyanide en kwik? Daarnaast is het een utopie om te verwachten, dat gebruikers van deze stoffen in de kleinschalige goudwinning dat vrijwillig gaan melden, laat staan te stoppen met het gebruik van die stoffen. Het wordt immers gebruikt in een goudwinningproces dat het nodige inkomen genereert voor goudzoekers. Veel goudzoekers gebruiken al vele jaren kwik en in recente jaren ook cyanide. 

Geen enkele ondersteuning

Ze zijn nooit echt gestructureerd gemotiveerd en gestimuleerd geworden door de autoriteiten om te stoppen met het gebruik van genoemde giftige stoffen. Het is de afgelopen jaren door achtereenvolgende regeringen simpelweg willens en wetens gedoogd. Geen enkele serieuze poging is de afgelopen jaren ondernomen om goudzoekers te helpen bjj het overstappen op milieuvriendelijke winningsmethodes. Plannen  om een fonds op te zetten waarop goudzoekers een beroep zouden kunnen doen voor financiële steun bij de aanschaf van milieuvriendelijke goudwinningsapparatuur zijn ook nooit van de grond gekomen, ondanks geluiden – al rond 2012 – om een dergelijk fonds te creëren. 

Wie, waar?

Ook is het opmerkelijk en curieus, dat het ministerie van NH waarschuwt dat tegen gebruikers die aan de oproep geen gevolg geven, zal worden opgetreden. De vraag in deze is hoe het ministerie denkt te kunnen gaan optreden tegen goudzoekers die geen gehoor geven aan de oproep. Immers, het ministerie weet niet eens om wie het gaat, heeft geen idee wie waar cyanide en kwik gebruiken.

Op papier klinkt het in zekere zin ‘daadkrachtig’ en tracht het ministerie aan te tonen dat zij in actie komt tegen goudzoekers die stoffen als cyanide en kwik gebruiken bij de goudwinning, maar vele burgers zullen ongetwijfeld denken: “Tja., het zijn weer woorden. Nooit is tegen chemicaliën in de kleinschalige goudwinning opgetreden. Wat is er veranderd, dat het ministerie nu denkt dat de aanpak van die stoffen wel zal slagen? Laten de minister en zijn ambtenaren en beleidsmakers verder dromen.”

Waarom nu wel?

Daarenboven heeft geen enkele Commissie Ordening Goudsector de afgelopen jaren het gebruik van kwik door goudzoekers structureel aangepakt. Ook het nu en dan verwijderen van goudzoekers uit bijvoorbeeld het Brownsberg Natuurpark is altijd dweilen met de kraan open geweest en het natuurpark wordt verder en verder kaalgekapt, uitgehold, vernietigd. Geen enkele regering, geen enkele minister van Natuurlijke Hulpbronnen, is er de afgelopen jaren in geslaagd om de kleinschalige goudwinning aan te pakken. Waarom zou dat nu wel lukken als het gaat om het gebruik van onder andere cyanide en kwik?

Tot slot: hoe gaat een dergelijk beroep op goudzoekers, een dergelijke oproep aan goudzoekers, die goudzoekers überhaupt bereiken?

Kortom, het zogenaamde Heap Leaching zal echt vandaag of morgen of zelfs dit jaar niet stoppen, dat is een illusie. Er zal meer moeten gebeuren richting goudzoekers, dan slechts het afhandig maken van cyanide en kwik…..

PK

error: Kopiëren mag niet!