Eindelijk goed nieuws

Er is eindelijk na lange tijd toch goed nieuws vanuit het ministerie van LVV. We moeten de minister complimenteren met zijn maatregel om in Suriname zaaizaad te produceren. We willen de minister aanmoedigen om veel meer met dit soort concrete maatregelen te komen. Het moet gaan om maatregelen waarin de boeren een centrale rol spelen en niet de padieverwerkers en de exporteurs. Die zijn ook belangrijk in de keten, maar de verwaarloosde groep zijn de boeren. Deze boeren zijn niet alleen verwaarloosd, maar de bewustwording onder deze boeren is ook enorm laag. Daaraan kijkt nu ook wat te gaan veranderen en het is mooi om te zien, dat LVV daarin ook een rol speelt. 

Het bericht dat verschenen is met betrekking tot de Surinaamse zaaizaadproductie heeft een aantal positieve kanten. 

De eerste positieve zaak is dat Surinaamse boeren de gelegenheid krijgen om zaaizaad aan te maken voor de productie van rijst in Suriname. Eerder is het bericht verschenen dat Surinaamse padieboeren zaaizaad uit Guyana moesten importeren en dat was wel een vreemde zaak. Suriname heeft namelijk ooit zelf zijn zaaizaad geproduceerd niet alleen, maar er is ook gedaan aan zaaizaadveredeling. 

Het probleem in Suriname is dat wanneer instituten gepolitiseerd worden, ze ten gronde worden gericht. De oorzaak daarvan is dat leidinggevenden die uitsluitend uit politieke overwegingen in het zadel worden gezet, denken dat ze aan niemand verantwoording hoeven af te leggen, behalve aan de politici die hen in de positie hebben gezet. Dat is dan meestal het begin van het einde. Een voorbeeld van zo een bedrijf is Grassalco dat onder leiding van de vorige leiding als een voorbeeld op internationale fora kon worden gepresenteerd. Het was het voorbeeld hoe je via korte termijn niet-duurzaam kon bouwen naar lange termijn groen en duurzaam. De huidige leiding is puur politiek en het bedrijf zal in de komende periode ten gronde worden gericht. Er moet een onderzoek in het bedrijf komen naar de handel en wandel van de leidinggevenden en of er bedrijfsmiddelen voor persoonlijke of partijdoeleinden worden gebruikt. 

In elk geval is het zaaizaadproductie- en ontwikkelingsinstituut ADRON door de politiek zodanig vernietigd, dat zaaizaad uit Guyana moest worden geïmporteerd. En voor alle duidelijkheid: het plaatsen van iemand met een enkele of dubbele landbouwgraad is nog totaal geen garantie voor het goed draaien van ADRON. Van belang is door wie en met welke motieven personen in de positie worden gezet. Bij ADRON hebben we gezien, dat ook onder leiding van landbouwtechnologen de zaak flink kan gaan verwateren en overbodig worden, omdat de leidinggevenden en hun patronen het hart niet op de juiste plaats hadden. Maar. een tweede positieve dimensie is dan direct dat de ADRON in de begeleiding van de 28 uitgelote boeren betrokken zal zijn.

Nu weten we dat ADRON een politiek bolwerk is, we weten dat Nickerie ruraal gebied is met een eigen cultuur en ver van het bestuurlijk centrum. We weten wat voor soort mensen allemaal zich aangetrokken voelen voor de politiek en met welke motieven ze zelf of onder aansporing en ondersteuning van familie in de structuren van de partijen belanden. We hopen niet dat ADRON, omdat het van binnen bedorven is, het leven van deze boeren zuur maakt en hen frustreert. We hopen dat deze activiteit door ADRON wordt aangegrepen om haar imago te verbeteren en om te doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen. 

We hebben het over imago omdat ADRON in de afgelopen periode alleen om de verkeerde zaken in het nieuws is gekomen, variërende van corruptie en regelarij tot seksuele escapades op de kantoren. Dus een verzoek aan ADRON en de VHP om de zaak aldaar in de polders niet te verpesten met militant en radicaal gedrag. We hopen dat ADRON de boeren niet alleen begeleid in het aanmaken van zaaizaad, maar dat de uitgelote boeren ook een actieve partner worden in de zaaizaadontwikkeling. 

We hebben recent een Guyanees belicht die door zijn land is gedecoreerd voor zijn wetenschappelijk werk. We vroegen ons toen af waar de Surinaamse versie van deze meneer was die de productiviteit in de rijst zodanig had beïnvloed dat Guyana wat dit betreft – dus de opbrengst per hectare – op de tweede plaats in de wereld zou staan. Waar is de Surinaamse meneer of mevrouw vanuit AdeKUS – Agrarische Productie? Of zitten ze ergens in een politieke partij de boel te belazeren?       

Een derde zaak die wij heel interessant vinden is, dat LVV in staat is geweest om een grote groep geïnteresseerden bereid te krijgen voor de zaaizaadproductie. Dat betekent, dat er onder Surinamers nog animo is en dat men nog muziek ziet in deze sector die een belangrijk onderdeel is van de duurzame landbouwproductie en de groene economie. Interessant is dat we op de foto veel jonge mensen in het publiek zagen zitten. Het is ook een zeer positieve zaak dat LVV transparant is geweest en niemand heeft voorgetrokken, maar dat de keuze, na een strenge voorselectie, via de loting is gemaakt. 

We hopen dat het een eerlijke loting is geweest en dat alle namen van alle voorgeselecteerden in de box waren. LVV moet iets doen met de interesse onder de jonge ondernemers. Aan die moet een ander aanbod worden gedaan. We zien uit het geheel, dat er in Nickerie toch wel een honger is naar begeleiding, technische assistentie, aanbod van kansen en bemoeienis vanuit LVV. Dit ministerie moet een technische ontwikkelingsafdeling opzetten in Nickerie met 1 doel: ontwikkeling van modern en aantrekkelijk ondernemerschap met als focus de jongeren (dames en heren).

Als laatste willen we wijzen op een andere zeer positieve ontwikkeling: dat het middel van coöperaties zal worden gebruikt om de boeren niet tot concurrenten van elkaar te maken, maar tot partners met dezelfde kansen en bedreigingen. Dat is een zaak die wij in Nickerie hebben gemist. De algemene regel in Nickerie is toch wel het onderlinge wantrouwen en verdeeldheid die door manipulatie door politieke partijen in stand wordt gehouden. Cultuurelementen worden daarbij ingezet. We vinden het positief dat LVV eindelijk actief ertoe over is gegaan om de coöperatie werkelijkheid te laten worden en dat men niet alles compleet aan de boeren heeft gelaten. Wij hopen in de toekomst meer van zulke activiteiten te zien waarbij het niet alleen gaat om trainingen maar directe daadwerkelijk productie waarbij de boeren centraal staan. 

error: Kopiëren mag niet!