Poll: Sociale zekerheid in Suriname is slecht en behoeft aanpak

Bij sociale zekerheid is er meestal sprake van een toelage die bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen en gezinnen, die tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Slechte sociale zekerheid in Suriname

De kwaliteit van de sociale zekerheid in Suriname is slecht, omdat veel mensen niet in staat zijn om de benodigde financiële middelen te verkrijgen die ze nodig hebben om aan hun basisbehoeften te voldoen. Er zijn veel mensen met hoge schulden, wat betekent dat ze zich niet veel hoger kunnen opwaarderen in de samenleving. Ook is de uitbetaling van sociale uitkeringen vaak niet op tijd waardoor mensen het vooral financieel moeilijk hebben. Daarnaast is er een lage gradering van effectiviteit en efficiëntie binnen de sociale zekerheid, wat ook een belangrijke factor is waarom veel mensen moeite hebben om te voldoen aan hun basisbehoeften. Als gevolg hiervan is er een grote sociale ongelijkheid in Suriname en is het moeilijk om de armoede tegen te gaan.

Poll over sociale zekerheid

Vanwege de vele klachten die de redactie hebben bereikt heeft de redactie van Dagblad Suriname getracht om door middel van een poll na te gaan hoe burgers denken over de situatie rond sociale zekerheid in Suriname. De poll op de website luidde: “Wat vindt u van de kwaliteit van de sociale zekerheid in uw land?’

In totaal hebben 1.349 personen hun stem uitgebracht op de poll. Uit de resultaten van de poll is gebleken, dat men de kwaliteit slecht vindt. 1.104 personen hebben gestemd op ‘slecht’, dit was een percentage van 82% van het totaal aantal stemmen. Een kleine groep van 191 stemmers koos voor de optie ‘redelijk’,  14  van het totaal aantal stemmen.  Terwijl de optie ‘goed’ door 54 mensen werd gekozen, 4% van het aantal stemmen..

Conclusie poll

Al met al kan gesteld worden, dat burgers nog niet tevreden zijn over de wijze waarop de overheid inspeelt op hun noden. Vooral niet wanneer het aankomt op sociale zekerheid. De meerderheid van het aantal stemmers heeft dit bewezen.

error: Kopiëren mag niet!