Saudi-Arabië komt dichter bij de Shanghai Cooperation Organization in een nieuwe pro-Beijing-actie

Door Santiago Vera Garcia

Het kabinet van Saudi-Arabië keurde woensdag een besluit goed om zich aan te sluiten bij de Shanghai Cooperation Organization (SCO) in een poging van Riyadh om een langetermijnpartnerschap met China op te bouwen en te verankeren, ondanks de bezorgdheid over de Amerikaanse veiligheid.

In het bijzonder bevestigde het staatspersbureau SPA dat Saudi-Arabië een memorandum heeft goedgekeurd om het koninkrijk de status van dialoogpartner in de organisatie te verlenen.

De SCO werd in 2001 opgericht op basis van de Shanghai Five, die ontstond nadat Kazachstan, Kirgizië, China, Rusland en Tadzjikistan in 1996 een vertrouwenwekkende overeenkomst op militair gebied aan de gezamenlijke grens ondertekenden.

Een jaar later tekenden deze vijf landen een akkoord over de wederzijdse vermindering van de strijdkrachten in de grensregio.

Beide documenten vormden de basis voor een samenwerkingsmechanisme op militair gebied in de grensregio’s en droegen bij tot nieuwe samenwerkingsgebieden.

In 2001, na de toetreding van Oezbekistan, veranderde de organisatie haar naam van de Shanghai Five in de Shanghai Cooperation Organization.

De belangrijkste doelstellingen van de organisatie zijn het versterken van wederzijds vertrouwen en goed nabuurschap tussen de lidstaten; en effectieve samenwerking op verschillende gebieden, met name op politiek, militair, handels-, economisch, technisch, wetenschappelijk en ander gebied.

Het lichaam is uitgebreid met India en Pakistan om een belangrijkere rol te spelen als tegenwicht tegen de westerse invloed in de regio.

Daarnaast heeft Iran vorig jaar ook documenten ondertekend voor volledig lidmaatschap.

error: Kopiëren mag niet!