Crisis onder een regering in crisis

Er is een zinloze discussie gevoerd in DNA die gericht is op de koers. De grote fout die onze DNA en de regering en ook het volk maken, is denken dat de omwisselkoersen op zichzelf staan. Het is te vergelijken met het praten over koorts, hoe het kan worden teruggebracht, zonder te praten over de oorzaken. De oorzaken zitten in de economie en deze regering is niet bezig met de economie. 

Het gaat ook om vertrouwenwekkend gedrag van de regering en dat is door DNA-lid Sharman ook gezegd. Het DNA-lid haalde een aantal andere oorzaken op het fiscaal niveau aan die ervoor zorgen dat het land miljoenen en miljarden aan inkomsten misloopt. Hij sprak over leiderschap en over een hardwerkende president. Zonder dat hij het zegt, constateren wij dat de waarnemend voorzitter van DNA het had over de vp. Hij haalde ook de betting-kantoren aan. Deze kantoren halen miljoenen SRD per dag op van de verslaafden en deze worden dan omgezet in USD om dan daarmee te speculeren. Het DNA-lid had het ook over een ongecontroleerde valutaflow uit het land. Er zouden 6.000 tot 8.000 handelszaken zijn die SRD in dollars omzetten, ze kopen illegaal dollars op en ze sturen het naar het buitenland. Ook de casino’s zouden geld omzetten in USD en deze naar buiten sturen. Corruptie is een wedstrijd bij de douane, zei Sharman. De doelpunten zouden onderfactureringen zijn. Douaniers en inklaarders spannen met elkaar samen. Normale douaniers leven in weelde en daarom willen jonge mensen in dienst treden om ook in weelde te leven. De daden zijn bekend, maar geen enkele regering heeft de durf om de zaak aan te pakken. Het DNA-lid weet of vermoedt dat de regering SRD 50.000 tot 60.000 mist per dag. Whisky zou worden geïmporteerd onder de noemer van water. 

De vraag rijst waarom we als hooggeplaatste politici dit alles wetten en de regering toch nalaat om maatregelen te treffen. Er zijn mensen die zich illegaal verrijken en zich verrijken via de corruptie, maar de regering treedt niet op, ook deze regering niet. Opmerkelijk is ook dat de vp moet ophouden met propaganda en partijpolitiek en naast de president moet gaan staan. Een groot deel van wat het DNA-lid heeft aangegeven zeggen we al een hele tijd, maar de regeringen treden niet op. Het DNA-lid had gelijk, maar hij heeft zijn partij die in de coalitie zit, met zijn opmerkingen een rode kaart gegeven. Want de regering van zijn partij treedt ook niet op. Niet alleen vraag en aanbod, maar ook duistere redenen zouden de koers in Suriname opstuwen zegt het DNA-lid. Maar, dan rijst de vraag waarom de regering niet tegen deze duistere krachten kan optreden. Zijn de duistere krachten sterker dan de president? 

We hebben dus weer te maken met een zeer slappe regering. Er is door een ander DNA-lid aangegeven, dat er zwakke ministers zijn en dat het niet te merken is dat er bepaalde ministers zijn, waaronder de minister die productie allesoverstijgend moet stimuleren. Hij had het over de noodzaak om ministers te vervangen.

In elk geval zijn er ook totaal geen maatregelen vanuit de regering om te komen tot meer productieactiviteiten. Er is enkele maanden terug een staatsbesluit afgekondigd waarbij de tarieven van de grondhuur zijn verhoogd. Dat zal zorgen voor meer staatsinkomsten. De tarieven zijn redelijk verhoogd, maar ze zijn nog aan de lage kant. 

We hebben tientallen jaren over deze zaak gesproken, maar de ministers van grondzaken waren lui om het staatsbesluit te schrijven. Opeens, als de druk onleefbaar wordt, gaat de minister het staatsbesluit laten schrijven. De vraag rijst waarom we iets dat veel eerder had moeten gebeuren, niet eerder is gedaan. De regering zegt in het staatsbesluit. dat de verkrijger van het recht van grondhuur op domeingrond voor het gebruik hiervan een vergoeding verschuldigd is aan de Staat. 

De huidige grondhuurvergoedingen waren vastgesteld in het Reglement Grondhuurvergoeding van 1982 die in 1997 is gewijzigd is. Deze worden nu veranderd naar reële tarieven. In de afgelopen jaren is er een significante waardevermindering van de Surinaamse munt opgetreden. Als gevolg daarvan staan de grondhuurvergoedingen niet in verhouding tot de prijsontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Mede als gevolg van de onrealistisch lage grondhuurvergoedingen en een verzwakte debiteurenadministratie, zijn er aanmerkelijke achterstanden van de inning ontstaan. Daarbovenop kunnen grondhuurders geen tijdige en adequate opgave verkrijgen van hun grondhuurverplichtingen, waardoor betaling wordt ontmoedigd. De regering geeft aan dat de aanpassing van de grondhuurvergoeding niet op zichzelf staat. Deze moet gezien worden als de eerste in een reeks van maatregelen van de regering, om het algehele grondbeleid te moderniseren en de grond economisch optimaal te benutten, waarbij gronduitgifte ook als verdienmodel voor de Staat kan worden ingezet. De regering lijkt hier te verwijzen naar het omzetten van grondhuur naar eigendom. De regering verwacht dat het te verwachten is, dat door deze aanpassing de grond optimaal zal worden benut. Er zijn verschillende bestemming van grondhuur. De uitgifte voor bebouwing en bewoning geschiedt primair in de consumptieve sfeer. 

Domeingrond wordt uitgegeven voor agrarische doeleinden, in de productieve sfeer, voor industriële- en zakelijke doeleinden. Voor deze types gronden moet een hoger tarief worden betaald. De inspanning, menskracht en investeringen die gepleegd zouden moeten worden om de achterstanden te innen, zullen mogelijk veel meer kosten vergeleken met de openstaande vordering. Derhalve is besloten alle achterstanden in de betaling van de grondhuurvergoedingen lopende tot 1 juli 2021 kwijt te schelden. Dit artikel biedt de mogelijkheid om de vastgestelde grondhuurvergoedingen binnen twee jaar te evalueren en indien nodig opnieuw vast te stellen.

We zijn benieuwd naar de opbrengsten onder de verhoging. In elk geval is het jammer dat de samenleving miljoenen misloopt en de regering nalatig blijft om maatregelen te treffen. De samenleving wordt door deze wanprestatie zwaar benadeeld en enkele corruptelingen worden superrijk.        

error: Kopiëren mag niet!