President Santokhi kondigt maatregelen aan: Alle valutatransacties in het land worden gereguleerd 

Om de wisselkoers op de korte en middellange termijn te stabiliseren heeft president Chandrikapersad Santokhi dinsdagmiddag in het parlement een aantal maatregelen aangekondigd gericht op het strikt reguleren van alle valutatransacties in het land. Alle valutatransacties zullen voortaan vallen onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Deviezen Commissie. Bij alle verkoop van vreemde valuta aan personen en rechtspersonen die goederen importeren is het overleggen van onderliggende documenten waaruit de betaling blijkt, voortaan met ingang van 3 april, verplicht. 

Dit geldt ook voor alle binnenlandse valutatransacties zoals bij de aankoop van reisdeviezen en deviezenovermakingen voor studenten in het buitenland. 

Op de naleving van de 35% export retentieregeling door exporteurs zal ook strikt de hand worden gelegd. Exporteurs zijn verplicht 35% van hun exportopbrengsten uitsluitend aan de deviezenbanken te verkopen die onder toezicht staan van de Centrale Bank. Niet naleving van deze verplichting levert volgens de wet een economisch delict op, en het Openbaar Ministerie zal beslissen of er strafrechtelijke vervolging daarop volgt. 

Er komt een Taskforce Koersstabilisatie die de naleving van deze en andere aangekondigde maatregelen dagelijks zal monitoren, bijsturen en evalueren. 

De Taskforce Koersstabilisatie staat direct onder leiding van Financiën-minister Stanley Raghoebarsing. Er zullen vertegenwoordigers in zitten van Financiën, Belastingdienst, Douane,  ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Economische Zaken en  Justitie en Politie, de CBvS, de Deviezencommissie, het Openbaar Ministerie en het Kabinet van de President. De Taskforce zal het contact onderhouden met alle actoren in de financiële- en bankwereld. Wekelijks zal aan de Regeringsvergadering de stand van zaken worden gerapporteerd.

Restricties bij import auto’s

Met betrekking tot de handel zullen importen van auto’s voor dit jaar tijdelijk worden gereguleerd. De import van auto’s en bussen, respectievelijk ouder dan 8 jaar en 15 jaar, zal ingaande komende maand vergunningplichtig zijn. Voor nieuwe auto’s geldt een importrestrictie tot december dit jaar. Handelspartners in het buitenland zullen middels een notificatie in kennis worden gesteld van deze maatregel. Het indienen van alle documenten voor importen en exporten zal via één window plaatsvinden ter wille van een goed overzicht.

Prijzen basisgoederen

Voor wat betreft de prijzen van basisgoederen in de winkels zal ingaande komende week de winstmarge van 25% verlaagd worden naar tussen de 10 en 15%. De lijst van basisgoederen zal uitgebreid worden naar 40 goederen. 

Lokaal geproduceerde goederen zullen meegenomen worden bij de uitbreiding van de lijst. Ook de verlaging van de winstmarge bij medicamenten zal bekeken worden.

Ten behoeve van de import van brandstof, basis goederen en noodzakelijk medicamenten  worden  via de VCB-bank vreemde valuta beschikbaar gesteld tegen de geldende bankkoers. Deze maatregel geldt reeds. De verkregen tegenwaarde in SRD zal de overheid gebruiken voor haar reguliere uitgaven. Dit alles gebeurt monetair neutraal en zal de wisselkoers ondersteunen. 

Voor wat betreft de naleving van de verplichte 35% retentieregeling bij exporten zegt president Santokhi, dat gebleken is dat exporteurs vaak onderfactureren en onvoldoende afdracht plegen. De deviezenbanken zijn ondertussen aangeschreven om erop toe te zien, dat exporteurs hun afdrachtverplichtingen nakomen. Niet naleving van deze wettelijke verplichtingen dient  te worden doorgegeven aan de CBvS en de Deviezencommissie. Volgens Santokhi behoren de exportopbrengsten de Surinaamse economie toe.

SS

error: Kopiëren mag niet!