Plannen opwerpen dam ter bescherming gebieden achter rechteroever Commewijne

Er worden nu bij het ministerie van Openbare Werken, OW, plannen besproken om het gebied achter de dorpen langs de rechteroever van de Commewijnerivier, dat grenst aan de zee, beter te beschermen tegen het zeewater. Gedacht wordt om circa 50 meter landinwaarts dammen op te werpen. Het zou moeten gaan om de natuurgebieden achter de voormalige plantages Margaretha, Kronenburg en Rust en Werkt. 

Het gebied achter Margaretha wordt nu ernstig bedreigd door het zeewater. Daar is de natuurlijke dam op enkele plekken doorgebroken en bij hoogwater stroomt het zeewater binnen in het natuurgebied waar zich een uitgestrekte zwamp bevindt. Dit uitgestrekt zwampgebied is rijk aan vis en het binnendringende zeewater vormt een ernstige bedreiging voor de visstand. Vissers in de dorpen Margaretha en Kronenburg maken zich ernstig zorgen over de situatie. Zij leven hoofdzakelijk van visvangst in de uitgestrekte zwampgebieden. 

In de naburige plantage Rust en Werk bevindt zich het veeteeltbedrijf van Van Alen. Hier wordt op grote schaal aan veeteelt gedaan. Het is dus zaak de op te werpen dam tot naar achter Rust en Werk te trekken, en zelfs mogelijk tot richting Pomona. Districtscommissaris Mohamed Radjab van Commewijne die deel uitmaakt van een platform op het ministerie van OW dat bezig is deze plannen uit te werken, zegt dat het gebied  achter de plantages langs de rechteroever van de Commewijne een zeer rijk natuurrijk gebied is. Het is een ecologisch gebied met een grote diversiteit aan flora en fauna. 

Voor wat betreft de dambreuk bij Margaretha zegt hij, dat de zaak daar provisorisch wordt aangepakt middels het handmatig opwerpen dammen, doch die worden binnen de kortste keren weer door het zeewater weggespoeld. Het binnendringen van het zeewater landinwaarts heeft mogelijk ook te maken met klimaatverandering. 

SS

error: Kopiëren mag niet!