“Surinamers gebruiken paracetamol als snoep”

Dagblad Suriname is in gesprek geweest met een apotheekhouder en een activist over de onlangs gemaakte opmerkingen van de minister van Volksgezondheid over het gebruik van paracetamol.

Op de vraag wat paracetamol is, geeft de apotheker het volgende aan: “Paracetamol is een veelgebruikt pijnstillend medicijn. Het wordt vaak gebruikt om pijn te verlichten en koorts te verminderen. Dit middel werd per ongeluk in de 19e eeuw door een Britse apotheker genaamd Alfred E. Taylor ontdekt. De ontdekking van dit medicijn was echter niet gemakkelijk en het duurde even voordat het gebruik ervan ontwikkeld werd.”

“De medische gemeenschap toonde aanvankelijk weinig interesse in paracetamol en het duurde tot de jaren ’50 voordat het gebruik ervan meer werd verspreid. Paracetamol werd voor het eerst gelanceerd als receptgeneesmiddel in het Verenigd Koninkrijk in 1956. De werkzaamheid en veiligheid van het medicijn werden al snel erkend en het werd een van de meest gebruikte pijnstiller.”

“Onwaar en schadelijk”

De minister heeft onlangs aangegeven, dat Surinamers paracetamol als snoep gebruiken. “Dit is niet alleen beledigend, maar ook onwaar en schadelijk”, benadrukt de activist boos. Paracetamol is een veelgebruikt pijn- en koortswerend middel dat over-the-counter verkrijgbaar is bij apotheken en drogisterijen.

Ook tijdens de pandemie van Covid-19 heeft paracetamol een belangrijke rol gespeeld bij het helpen van mensen om symptomen van de ziekte te verlichten.

Er is aangetoond, dat paracetamol effectief is bij het verlichten van koorts, hoesten, hoofdpijn, keelpijn en andere symptomen, die gepaard gaan met de ziekte. Bovendien is het ook effectief gebleken bij het verminderen van de ernst van de ziekte en bij het helpen van het immuunsysteem om te vechten tegen de ziekte. Paracetamol heeft dus een belangrijke rol gespeeld bij het helpen van mensen met Covid- 19, geeft de apotheker aan.

Stereotypering

De activist zegt ook, dat het belangrijk is om te benadrukken dat de opmerking van de minister gebaseerd is op een stereotypering dat alle Surinamers paracetamol misbruiken. Deze algemene stelling is niet alleen onwaar, maar draagt ook bij aan negatieve en stigmatiserende attitudes tegenover Surinamers. Zulke opmerkingen kunnen ook leiden tot discriminatie en marginalisering van deze bevolkingsgroep.

Ernstige gezondheidsgevolgen

Het is de moeite waard om te vermelden dat misbruik van paracetamol ernstige gezondheidsgevolgen kan hebben. Overmatig gebruik van paracetamol kan leiden tot schade aan de nieren en de lever, wat levensbedreigend kan zijn. 

Het suggereren dat de Surinamers paracetamol als snoep gebruiken, maakt de gevaren die verbonden zijn aan het verkeerd gebruik van dit medicijn licht. Het is essentieel dat gezondheidswerkers juiste en verantwoorde informatie geven over medicijnen om onnodig leed te voorkomen, aldus de apotheekhouder.

Het is van cruciaal belang, dat de regering en haar ambtenaren inspanningen leveren om de problemen die de bevolking ondervindt met betrekking tot toegang, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg aan te pakken en de juiste informatie geeft aan het publiek over het gebruik van medicijnen. 

De gezondheid en het welzijn van de Surinamers moeten van het grootste belang zijn, en de regering moet alle nodige stappen ondernemen om hun veiligheid en welzijn te waarborgen.

SA

error: Kopiëren mag niet!