Alles hangt vrijdag 24 maart af van het gezond verstand van activisten en veiligheidsautoriteiten

Banken en bedrijfsleven blijven gewoon de deuren openhouden

Op het commissariaat Paramaribo-Noord werd maandagmiddag door de politie, de districtscommissaris en een paar activisten, waaronder Maischa Neus, gesproken over de geplande protestactie vrijdag 24 maart. 

Onafhankelijkheidsplein al volledig afgesloten

Volgens de politie werd ‘in een gemoedelijke en sfeer met wederzijds respect gesproken over het  komende protest genaamd “Alles plat”. “Wederzijds zijn er voorstellen gedaan die meegenomen zijn naar respectievelijk het bevoegd gezag en de anders protestleiders” zo liet het Korps Politie Suriname na afloop weten. In een maandagavond verschenen bericht van de Communicatie Dienst Suriname, staat, dat hoewel er van de zijde van de activisten nadrukkelijk is aangegeven dat zij geen vergunning voor het protest zullen aanvragen, hebben zij ook de garantie gegeven dat er geen herhaling van 17 februari zal plaatsvinden. Het Onafhankelijkheidsplein is overigens al volledig met grote hekwerken afgezet, niemand kan het plein betreden en dus ook vrijdag de demonstranten niet. De vraag is of dat verstandig is, immers de actievoerders – hoeveel het er ook zullen zijn – zouden daardoor gedwongen zijn om hun protestgeluid te laten horen vlak voor het Assembleegebouw en de ruimte zal dan ook wellicht beperkt zijn.

Garantie van activisten?

Maar, de vraag is in hoeverre tot beroepsactivisten verworden personen werkelijk de garantie kunnen geven dat zich komende vrijdag geen taferelen in het centrum van Paramaribo gaan afspelen als op vrijdag 17 februari toen vanuit de protestactie het Assembleegebouw werd bestormd en in het centrum van Paramaribo plunderingen, vernielingen en brandstichtingen plaatsvonden. Ook toen was dat niet gepland door de organisatie van de vreedzame protestactie. Laat iedereen hopen dat de organisatoren van het aankomende protest in staat zijn om hun actie werkelijk vreedzaam te laten verlopen.

Vreedzaam….

De groep activisten achter het komende protest, waaronder Siebrano Pique, Martin Atencio, Rendall Feller en Marcel Oostburg, maar ook de organisatie Organic Movement, doen hun best deze dagen om vooral meer duidelijk te maken via met name Facebook, dat het protest op 24 maart vreedzaam zal zijn. Maar, was dat ook niet de intentie van het finaal uit de klauwen gelopen vrijdag 17 februari protest?

Inmiddels is ook duidelijk dat het bedrijfsleven en de banken in Paramaribo gewoon vrijdag hun deuren openhouden en er vanuit gaan dat de veiligheidsautoriteiten die dag wel alles onder controle weten te houden.

FOLS

De voorzitter van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), Marcellino Nerkust, heeft daarentegen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur verzocht om vrijdag 24 maart de schooldeuren uit veiligheidsoverwegingen gesloten te houden. De leerkrachten worden vooralsnog niet opgeroepen om thuis te blijven. Diverse trekkers hebben voor vrijdag een protestactie ‘Alles Plat’ aangekondigd. Het FOLS-presidium heeft zondagavond vergaderd hierover, deelt topman Marcellino Nerkust mee. Inmiddels heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laten weten, dat de scholen vrijdag de deuren niet zullen sluiten.

Banken en bedrijfsleven

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gaat ervan uit dat de regering er alles aan zal doen de veiligheid te waarborgen om een escalatie zoals op 17 februari, te voorkomen. De banken zullen ook zelf de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en nauwlettend met de autoriteiten de ontwikkelingen op dit vlak monitoren. Organisatoren van de protestactie ‘Alles Plat’ hadden de bedrijven gevraagd om hun deuren te sluiten. 

Ook het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft zijn leden geadviseerd om de dienstverlening normaal voortgang te laten vinden. Ze moeten wel alert blijven.

Een van de organisatoren van het protest komende vrijdag, Organic Movement, had via Facebook nadrukkelijk gesteld, afstand te nemen “van alle plunderaars, vernielers, opruiers en personen met kwade wil die de Staat Suriname willen schaden”.

‘Protestactie sterk signaal aan regering’

Het doel van de actie is, volgens de activisten er achter, een sterk signaal geven aan de regering “dat ze haar vele beloften niet nakomt aan haar volk en dat na ruim 3 jaar regeren pijnlijk duidelijk is geworden dat de politieke wil mist om ons land naar rustig vaarwater te brengen. De problemen stapelen zich op, de economie is wankel en het land lijkt stuurloos en uitzichtloos geworden”.

Ook lieten ze weten een toereikende hand uit te steken “aan alle vakbonden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk op te trekken op 24 maart, want samen staan wij sterk en we zijn er wel verzekerd van dat ook uw leden de situatie beu zijn”. 

Vakcentrale C-47 heeft al laten niet deel te gaan nemen aan het protest vrijdag 24 maart.

Gezond verstand

Komende vrijdag zal het vooral van het gezond verstand van alle deelnemers aan de protestactie en van de veiligheidsautoriteiten afhangen of de actie rustig en gemoedelijk zal verlopen.

PK

error: Kopiëren mag niet!