Koopkracht gepensioneerden aanzienlijk achteruit gegaan

Gepensioneerden willen ook in aanmerking komen voor de SRD 1.800 koopkrachtversterking

Het is algemeen bekend, dat gepensioneerden die de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar hebben bereikt in aanmerking komen voor een pensioen. Gepensioneerden maken een belangrijk onderdeel uit in de Surinaamse samenleving, gezien zij hun leven lang hard hebben gewerkt aan de economie en de opbouw van het land. Het pensioen kan worden gezien als een maandelijkse uitkering (die wordt berekend door een minimale x percentage van hun salaris) dat wordt ontvangen wanneer hun vast inkomen dat zij ontvingen komt weg te vallen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze pensioenuitkering dient onder andere om de financiële verplichtingen te kunnen nakomen en een fatsoenlijk leven te kunnen leiden tot hun dood. 

Echter is de pensioenuitkering verschillend per organisatie. Het pensioen van vele bedrijven stelt nauwelijks iets voor heden ten dage. Vanwege de devaluatie van de Surinaamse munteenheid is de inflatie gestegen tot 54%. Dit zorgt voor heel veel frustratie voor de gepensioneerden en zij ervaren het als heel uitdagend. Dit heeft tot gevolg dat de koopkracht van gepensioneerden aanzienlijk achteruit is gegaan, omdat zij steeds moeite hebben om in hun dagelijkse behoeften te voorzien vanwege de inflatie en de devaluatie van de munteenheid. 

“Door devaluatie kan ik niet eens helft van mijn boodschappen kopen”

De gepensioneerde vrouw H.F., van een bekend verfbedrijf, heeft meer dan 33 jaar haar krachten gegeven als finance controller. Zij geniet reeds enkele jaren van haar pensioenuitkering. Echter komt zij vandaag de dag niet meer uit met haar pensioen. “Het geld was toen nog net genoeg om mijn nutsvoorzieningen te betalen en boodschappen te halen, maar door de devaluatie kan ik niet eens de helft van mijn boodschappen halen. Meer dan de helft gaat naar de kosten van de maandelijkse nutsvoorzieningen. Ik kan niet eens een speelgoed voor mijn kleinzoon kopen”, zegt ze heel verdrietig.

“Ik hou nauwelijks wat over. Gelukkig steunt mijn zoon mij maandelijks door mij een x bedrag te geven. Maar, dit kan niet zo verder, ik heb jarenlang zolang gewerkt en geholpen aan de opbouw van dit land. Nu kan ik niet eens rustig zonder hoofdpijn en zorgen genieten van mijn pensioen.”

Koopkrachtversterking ook voor gepensioneerden

Recent is het Project Implementatie Unit (PIU) van het Kabinet van de President en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) van start gegaan met een financiële tegemoetkoming van SRD 1.800 voor zwakke huishoudens met een gezinsinkomen van netto SRD 6.000 of minder. Deze tegemoetkoming kan worden gezien als een koopkrachtversterking ten behoeve van zwakke kwetsbare huishoudens.

Vele gepensioneerden vallen ook onder de eerder genoemde zwakke kwetsbare huishoudens en vinden het meer dan noodzakelijk om ook in aanmerking te komen voor de koopkrachtversterking van SRD 1.800. Het zou een enorme hulp zijn gezien deze groep merendeels alleen afhankelijk zijn van hun pensioenuitkering. Door de koopkrachtversterking ook aan de groep gepensioneerden uit te keren zou het hen in staat stellen om alsnog te kunnen voldoen aan hun maandelijkse uitgaven en in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien, zonder daarbij al te zeer getroffen te worden door de inflatie. Op de vraag of deze eis van de gepensioneerden ook als rechtvaardig gezien kan worden is het antwoord meer dan logisch ja, gezien de gepensioneerden jarenlang hun bijdrage hebben geleverd aan de opbouw en economie van het land en het zeker verdienen om op hun oude dag “zorgeloos” een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. 

De regering zou de aangekondigde koopkrachtversterking in heroverweging kunnen nemen om de groep gepensioneerden eventueel tegemoet te komen om ervoor te zorgen dat zij niet onder de armoedegrens vallen en hen de zekerheid geven, dat de overheid de gepensioneerden niet achterwege laat en de gelijke behandeling geeft als andere zwakke huishoudens zonder een onderscheid te maken tussen een gepensioneerde en een niet gepensioneerde van een zwakke huishouden.

JM

error: Kopiëren mag niet!