Familie Habib verzorgt duizenden warme maaltijden .

De familie Habib uit Nederland heeft de afgelopen vijf dagen opnieuw een sociaal project uitgevoerd. In voorgaande jaren werden duizenden voedselpakketten uitgedeeld aan behoeftige personen en instellingen. Ook werden kinder- en bejaardentehuizen op een zeer speciale manier verwend in hotel Torarica en te Shadien. Een team van OHM-vrijwilligers en anderen verdeelde stevige tassen met levensmiddelenpakketten in Paramaribo en districten.

Na een bezoek aan de wijken werden de pakketten overhandigd na observatie van de feitelijke omstandigheden. Het is erg belangrijk om gesprekken te voeren met senioren en gehandicapten om een indruk te krijgen van hun zorg en medische toestand.

Deze keer hebben Fazia en Farid Habib gekozen voor een ander concept van seva. Met de motto’s ‘eenheid doet wonderen’ en ‘liefde is de grootste kracht’ werd er vijf dagen lang op drie locaties gekookt met liefdevolle vrijwilligers. Van 16 tot en met 20 maart werden er elke dag 300 maaltijden bereid en uitgedeeld aan behoeftigen, ongeacht ras, geloof en huidskleur, in een kerk, mandir en moskee. Ook schoolkinderen en tehuizen kwamen in aanmerking voor een warme maaltijd.
“Laten we onze krachten bundelen voor onze medemensen in nood, omdat honger geen religie kent. Voel je geroepen om dit project te helpen opbouwen, want wie gezegend is met geluk deelt het met zijn medemensen,” aldus Fazia Habib. Vrijwilligers uit de samenleving boden hulp bij het koken, verpakken en verdelen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Hillegonda Leeflang, de Latourkerk, de Arya Dewaker Mandir, de SIV Moskee, Combe Markt en OHM voor hun steun .

error: Kopiëren mag niet!