Politie moet wel degelijk voorbereid zijn voor het geval

Er wordt door een aantal ontevreden burgers weer een oproep gedaan om groots te gaan protesteren in het centrum van Paramaribo. Nu is het zo dat we al een aantal keren in de afgelopen decennia, dwars door alle regeringen heen, zulke oproepen hebben gehad. Die oproepen hebben wel eens geleid tot grootschalige stakingen, met werknemers en werkgevers erbij gezamenlijk. Het heeft eens geleid tot de val van de regering eind jaren ’60 en ’90. Recent vond de regering het maar te gortig worden tijdens de vorige regeerperiode en liet de regering zogenaamd het Onafhankelijkheidsplein rehabiliteren door hopen zand op het terrein te dumpen. Er viel toen geruime tijd niet meer op dit plein te demonstreren. 

Wat we recent hebben gehad is een zeer gewelddadig protest met plunderingen in de binnenstad. De spanningen in het land hebben ook een bepaalde lading gehad waarbij bevolkingsgroepen elkaar op een zekere manier zijn gaan bejegenen. Het is een zeer explosieve situatie in het land. Ondernemers hebben veel schade geleden, ze zijn even aan het woord gekomen tijdens een paar interviews, maar ze hebben zich daarna danig stil gehouden. Het zijn vooral de oppositiepartijen en met name de VHP die zich hebben uitgesproken tegen de plunderingen. De ondernemers hebben zich niet echt verzet of geprotesteerd tegen de vernielingen en berovingen. Ze hebben niet eens een persconferentie belegd. Er zijn politici die nadrukkelijk hebben aangegeven, dat ze niks goed- of afkeuren wat op 17 februari is gebeurd. 

Het gaat ook om politici vanuit het kamp van de NDP. Zij zijn van oordeel dat alle schuld ligt bij de huidige regering. Nu zijn er weer geluiden om door te gaan met de plunderingen. Ook zijn er geluiden om geweld te gebruiken tegen bepaalde mensen. We hebben hier al onze bezorgdheid uitgesproken over mensen die in het openbaar op bekende YouTube-kanalen oproepen tot etnische zuiveringen in Suriname. Verwezen wordt naar het model van Oeganda in de jaren ’70 en Myanmar van enkele jaren terug. Ministers worden aangeduid op deze YouTube-kanalen met ‘Taliban-minister’.

Ook zouden sommige groepen in Suriname de duivel aanbidden. Het zijn niet gewoon kanalen op YouTube, maar het gaat om een groep mensen die zich uitgeven als een mediabedrijf. Hebben deze mensen een vergunning van TCT om hier actief te zijn als mediabedrijf? Deze mensen verschijnen ook op persconferenties en ze interviewen politici. Het is opvallend dat deze YouTube-tv-kanalen beelden hebben geschoten van de plunderingen, maar zodanig hebben gefilmd dat de gezichten van de rovers niet zichtbaar zijn. Ze hebben dus de plunderaars proberen te beschermen. Er zijn mensen die op Facebook andere mensen met een account hebben opgeroepen om geen beelden te sharen, omdat de justitiële autoriteiten anders de daders gaan herkennen. 

Nu horen we op de radio een voormalig ambassadeur en DNA-lid van de NDP dat hij moeite heeft dat de politie rovers en mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan mishandelingen en vernielingen oppakt. Hij heeft op de radio laten blijken dat de mensen die strafbare handelingen hebben gepleegd, vrij moeten zijn en de ruimte moeten krijgen om weer de handelingen te plegen. De politie gaat te ver volgens hem als de politie traangas inkoopt en dus laat blijken dat men tegen oproerkraaiers gaat optreden. De politie en de regering moeten de mensen vrij laten, zo laat deze NDP-politicus blijken. 

Een andere politicus die in een bekend programma bij Apintie TV was, heeft ook geweigerd om de plunderingen af te keuren. De mensen hebben volgens hem honger, want wijzend naar zijn buik zegt hij dat de mensen hebben geplunderd om de goederen die gekregen zijn van de misdaad, te verkopen om eten voor zichzelf en hun gezin te kopen. De teneur van dit alles schijnt te zijn geworden, dat de NDP-politici de neiging hebben getoond om de kant te kiezen van de plunderaars en dat ze indirect deze hebben goedgekeurd en goedgepraat. Tegelijk hekelt men de berichten die zouden beweren, dat mogelijk de NDP achter de plunderingen heeft gezeten, omdat deze een gestructureerd karakter zouden hebben. Maar zonder daarover enige vermoedens te uiten, willen we u toch deelgenoot maken van een zeer interessant bericht dat recent gepubliceerd is met de conclusies van een bekende Nederlandse misdaadjournalist. Wij weten nu niet of het hier gaat om fake nieuws. Er is maar online 1 bericht op een bekende online nieuwswebsite die zo een bericht heeft. Het is dus niet overgenomen van bijvoorbeeld Nederlandse websites. Maar, de Surinaamse nieuwswebsite staat niet bekend als controversieel of bekend om het verspreiden van fake nieuws. 

Het bericht van enkele dagen terug luidt dat de bekendste Nederlandse misdaadjournalist John van den Heuvel zou hebben beweerd, dat de Surinaamse politie over harde informatie beschikt dat de voormalig president van Suriname Desi Bouterse achter de gewelddadigheden van 17 februari zit. Van den Heuvel is behalve journalist ook columnist, presentator, televisieproducent en voormalig politieagent.  In een opiniestuk zou hij bovendien hebben aangegeven dat op die bewuste dag, arrestanten doelbewust door militaire vertrouwelingen van Bouterse werden vrijgelaten uit een legertruck. In hetzelfde bericht staat, dat volgens de misdaadjournalist Nederlandse politiediensten zouden staan te popelen om hulp te bieden aan hun collegae in Suriname. Ook staat vermeld dat de partij van Bouterse, de NDP, eerder in een verklaring heeft laten weten de plunderingen en rellen die plaatsvonden in Paramaribo scherp te veroordelen. 

Al met al moeten we stellen dat dezelfde mensen die de gewelddadigheden goedpraten, tegelijk zeggen dat de politie niet goed was voorbereid. Wij vinden dat het wel nodig is dat de politie maatregelen treft. De vraag is dan hoe de aankopen van de politie steeds naar buiten lekken. Het gaat hier toch om de staatsveiligheid?   

error: Kopiëren mag niet!