De sfeer in de samenleving bepalen wij

Er wordt de laatste tijd veel gediscussieerd over de toestand in het land. Het positieve hiervan is, dat mensen nadenken en een mening vormen. Het nare is echter dat die meningen vaak negatief zijn. Mensen hebben de neiging om zich veel meer te laten leiden door negatieve gebeurtenissen. Ze voelen zich meer aangetrokken tot de meer deprimerende en negatieve artikelen in de kranten. Ze absorberen gretig de negatieve en opruiende berichten en video’s die ze via sociale media krijgen. Situaties die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden, worden eerder negatief geïnterpreteerd. 

Recent nog stond minister Somo op het podium te roepen dat zijn mensen beter en pienterder zijn en het geld van Brunswijk beter. Zoiets roepen zaait een nare sfeer in de samenleving. De ene mens mag zich nooit beter voelen dan de ander. In zijn positie als minister had hij juist eendracht moeten zaaien. Als politicus kan hij worden afgedaan als dom, geen fatsoen en schaamteloos. Hoewel het volk weet dat zo iemand nooit meer een leidinggevende functie mag bekleden, was de reactie van het volk weer een bewijs dat ze liever dit soort opruiende taal horen dan iets positiefs.                                                                                                               

Er wordt te vaak een negatieve sfeer in de samenleving gecreëerd. Mensen negeren bewust het positieve, waarderen successen niet en concentreren zich meer op wat niet goed is gegaan. 

Zo hoorde ik bijvoorbeeld de ene vrouw tegen de andere zeggen, dat ze het fout vond dat de president zich schuldig had gemaakt aan nepotisme. De ander erkende de fout, maar zei er pal achteraan, dat de president de benoemingen had teruggedraaid. De vrouw reageerde: ”Ja maar pas toen er werd geprotesteerd.” De ene vrouw vond het veel belangrijker dat de president de gemaakte fout had hersteld, terwijl de andere bewust bleef hangen in het negatieve. Ze bleef graven in het verleden en somde allerlei negatieve gebeurtenissen op. Het leek wel voedsel voor een uitgehongerd persoon. Het deed haar niets dat de andere vrouw al dit gif moest incasseren. Whoever is trying to bring you down is already below you.

Mensen die negatieve gedachten toestaan om hun geest binnen te komen, beseffen niet dat die negatieve gedachten het onkruid zijn dat hun vertrouwen om zeep helpt.

Het artikel dat die Nederlandse journaliste had gepubliceerd over de president was ook zeer negatief. Ze had bewust enkele heren geïnterviewd die alleen negativiteit spuiden. Mensen die het artikel lazen, werden niet alleen negatief beïnvloed, maar verspreidden ook deze negatieve informatie. Het kwam niet in ze op om die interviews kritisch te beoordelen op waarheid.

Ook Pakittow in de media ophemelen als een held, was niet verstandig. Een echte held zou zijn verantwoordelijkheid nemen voor Black Friday en het volk aanspreken op het wangedrag en ze de positieve kant opduwen. 

Vele mensen hebben niet door, dat ze zichzelf schaden door zich alsmaar negatief te uiten, ze verliezen veel positieve energie. 

Het kan nooit een fijn gevoel geven als je steeds maar op uit bent om gif de ether in te gooien. 

Nog erger is dat je een ander en zelfs de hele samenleving met al dat negatieve deprimeert. 

Een ander in de media schaden is nooit prettig. Wat je voor jezelf niet wilt, doe het dan een ander niet aan. Ook de sfeer in de samenleving kan er onder lijden als mensen steeds maar negativiteit moeten aanhoren of lezen. De negatieve invloeden om je heen kunnen ervoor zorgen dat jij dan ook negatief gaat denken en dat geef je weer door aan een ander totdat tenslotte het gros van de samenleving meegesleurd wordt in de neerwaartse spiraal. 

Een negatieve houding kan worden veroorzaakt door ingesleten patronen die verband houden met je eigen overtuigingen, contacten en ervaringen. 

Echter ook egoïsme en eigenbelang kunnen de oorzaak zijn van negatief gedrag, zoals de ander pesten voor eigen doeleinden. DNA-vergaderingen lijden vaak onder zo’n negatieve houding. Het zou prettiger zijn als men luisterde naar voorstellen en beslissingen nam in landsbelang. Men moet stoppen met het gedoe van elkaar pesten, beledigen en dwarsbomen. Dat brengt een land niet tot ontwikkeling.

Het is al erg genoeg als jij ervoor kiest om te leven in een negativiteitsbias, maar trek een ander niet in jouw negatieve spiraal. Dring hem of haar geen negatieve berichten en filmpjes op via sociale media.                                                                    

Bedenk dat elke negatieve gedachte altijd een aanbetaling is op jouw falen en elke positieve gedachte, een investering in je toekomst. Dus als je stopt met negatief denken en handelen, krijg je veel meer positieve energie om in de toekomst te investeren. Een positieve geest ziet in alles kansen, maar een negatieve geest vindt fouten in alles.

“Once you replace negative thoughts with positive ones, you start having positive results.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!