Gelijke kansen voor vrouwen:  Op weg naar een sterkere samenleving

Gelijke kansen bieden aan een ieder, is nodig voor een sterkere samenleving. Voor de vrouwen in het bijzonder is het cruciaal voor hun verdere groei. Zij moeten een achterstand inlopen die vele jaren is opgebouwd. Dit jaar leggen de VN en vrouwenorganisaties wereldwijd, de nadruk op  deze gelijke kansen.  Een belangrijke vereiste is daarbij dat  vrouwen meer kennis opdoen om effectief te strijden voor deze gelijke kansen.

De songtekst van James Brown “This is a man’s world But it would be nothing Without a woman or a girl” horen wij vaak nog galmen over de radio. Het is duidelijk dat het reeds toen bij velen waaronder Brown als deel van de “Stille Generatie”, begon te dagen, dat er veel meer belang gehecht moest worden aan de rol van de vrouw/het meisje in onze samenleving.

Kunt u zich een voorstelling maken  van de “Alpha Generatie”, die na bijna honderd (100) jaar zich nog steeds geconfronteerd ziet met een niet volledig onderkende gelijke waardering en plaats van de vrouw. De vele vragen die dit oproept  met betrekking tot hoe serieus de vele mooie beloftes steeds gemaakt op podia zijn, zijn zeer terecht.  Er worden vaak verschillende enigszins wetenschappelijke verklaringen voor gegeven zoals cultuur, opvoeding, maatschappelijke opvattingen, welke een rol spelen in het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen. Als vrouwen beseffen wij, geconfronteerd met deze stellingen, dat er nog heel veel werk aan de winkel is.  

De Internationale Dag van de Vrouw, 8 maart,  is een heel goed moment om nationaal en internationaal het belang en het recht van alle vrouwen op gelijke kansen en gelijke participatie extra te benadrukken. Om ten aanzien van de belangrijke vraagstukken van vrouwen en meisjes, zoals ook verwoord in Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5, de balans op te maken en de weg vooruit zichtbaar te maken. 

Het thema dit jaar is “Embrace Equity”,  (Omarm Gelijkheid).  Hiermee wordt wederom de aandacht gevestigd op de  gelijke behandeling van een ieder. Denken in termen van gelijkheid voor iedere burger is een vereiste voor gelijke kansen, gelijke mogelijkheden om in alle vrijheid keuzes te maken, talenten te ontwikkelen. Dit denken en handelen is cruciaal voor een gegarandeerde stijgende lijn van groei en ontwikkeling van onze totale samenleving.

Het succes in deze strijd vereist een dieper inzicht in de invloed van de huidige sociaal-maatschappelijke factoren op de ontwikkeling van vrouwen. 

Daarom zullen Thuiszorg (zorg voor hem en haar) en het DA91 Vrouwen Forum, op 8 maart de vrouwen in de gelegenheid stellen met elkaar in gesprek te gaan als onderdeel van een bijzondere presentatie.   

Het is voor de totale samenleving en vooral voor vrouwen zelf belangrijk te ontdekken hoe zij hun kracht en invloed ruimte kunnen geven. En te ontdekken waar en hoe de eisen voor investeren in hun ontwikkeling gerealiseerd moeten worden. 

In dit kader wordt woensdag 8 maart in het DA’91 Centrum, door Lachmi Kodan (arts) de lezing“Invloed van Sociale Determinanten op de Gezondheid van de Vrouw” verzorgd. De lezing is toegankelijk voor een ieder. Registratie is mogelijk via de link: https://forms.gle/8nqFGBxkcVttDad18

Suriname verdient BETER!

DA’91 Vrouwen Forum

Inoca Rusland

Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!