Wat heeft Harold Rusland voor de BBGO betekent? – “Hij zou onsterfelijk moeten zijn”

“Bepaalde mensen zouden niet mogen sterven”, dit zegt Renate Wouden, voorzitter van de BBGO (Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst) naar aanleiding van het heengaan van de heer Harold Rusland. Zij licht toe, dat mensen als Rusland een voorbeeld zijn voor jong en oud. “Zulke mensen zouden om hun kundigheid maar vooral om hun eerlijkheid, oprechtheid en sociale maatschappelijke betrokkenheid in leven moeten blijven”, benadrukt Wouden. 

“Het zijn mensen die hun politieke partij hebben, maar kijken naar het algemeen belang. Dat zijn mensen die niet meer zoveel te vinden zijn in Suriname.” Vanuit deze benadering wil Wouden alleen maar aangeven hoe belangrijk de heer Rusland is geweest voor de gemeenschap. “Niet alleen voor de vakbeweging, maar ook voor andere organisaties”, vult zij aan. “En vaak was dat bij BBGO pro deo, vrijwilligerswerk, want hij werd niet betaald voor het werk bij BBGO.”

Zij memoreert ,Rusland, die meer dan 15 jaar lid was van de Raad van Advies van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst. “In deze periode heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan de welzijn en welvaart van de gepensioneerde ambtenaren”, verklaart Wouden. “Hij behoort tot de groep dat aan het uitsterven is. Hij was van het zuiverste ras, eerlijk en oprecht”, aldus  Wouden.

Het belang van Harold Rusland onderstreept zij aan de hand van enkele belangrijke momenten. Door de jaren heen ontvingen ambtenaren door vakbondsstrijd een verhoging. De gepensioneerden werden niet ‘meegenomen’ in de verhoging, maar kregen naar willekeur een toelage dat bij lange niet evenredig was met de verhoging van de actief dienende ambtenaren. “Dat betekende dat deze doelgroep steeds achteruitging. De overheid heeft na veel druk van de BBGO en met ondersteuning van de Raad van Advies in 2008 het ‘Staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen’ ondertekend. Dit houdt in dat zodra de ambtenaren een verhoging ontvangen, de gepensioneerden gelijk worden meegenomen. Rusland heeft hierin een grote bijdrage geleverd.”

Onbaatzuchtig

“Laten wij eerlijk zijn, wie zou een terrein met een woning met een waarde van USD 350.000 schenken aan een organisatie voor een symbolisch bedrag van 1 dollar?”, vraagt Wouden retorisch. Aan de hand van een voorbeeld uit 2012 wijst zij op het onbaatzuchtige karakter van Harold Rusland. “In dat jaar werd door een notaris een advertentie geplaatst. Bestuursleden van de Zieken en Begrafenisfonds ‘De Forester’ moesten zich aanmelden. Zij hadden het pand naast BBGO. De toenmalige voorzitter Deekman maakte hierover contact met Rusland. Toen bleek, dat hij het enige nog in leven zijnde bestuurslid was van het fonds en dus eigenaar is van het terrein. Deekman gaf aan belangstelling te hebben om in verband met uitbreiding van de organisatie het pand te willen kopen.

“Rusland verkocht het pand aan de Burenstraat no 10 voor een symbolisch bedrag van SRD 1. Dat nu een pracht van een bondsgebouw er staat hebben wij te danken aan zijn goedheid, aan zijn sociaal gevoel, het gevoel van liefde aan zijn medemens”, deelt Wouden mee.

Toelagen Welvaart Vaste Pensioenen

In 2017 werd een toelage van SRD 500 toegekend aan de ambtenaren. De gepensioneerden ontvingen niets omdat toelagen niet zijn opgenomen in het Staats besluit Welvaart Vaste pensioenen.

De BBGO onder leiding van Wouden-Bhugwandass was het hiermee totaal niet eens. “Na vele schrijven naar de minister van Financiën Hoefdraad en aan de vicepresident Adhin, werd het dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van de Raad van Advies ontvangen. Bij deze bespreking waar een deel van de Ministerraad aanzat en geleid werd door de vicepresident, heeft Rusland met argumenten kunnen aangeven dat de gepensioneerde ambtenaren ook recht hebben op de toelage. Het was een zeer moeilijke onderhandeling dat onder andere dankzij zijn ondersteuning, in het voordeel van onze doelgroep is beslist. De toelage SRD 500 werd uitbetaald”, laat Wouden weten.

Verhoging

“In 2018 ontvingen de actief dienenden een verhoging. Volgens het staatsbesluit moet dan hetzelfde bedrag worden uitgekeerd aan de gepensioneerden. Dat gebeurde niet. Acties in de vorm van schrijven van brieven, de voorzitter van BBGO, die persoonlijk een bezoek bracht aan de minister van Financiën, leverden geen succes op. De economische situatie was erg slecht. Onze doelgroep begon zich toen te roeren. Straatactie was onvermijdelijk. Het bestuur van BBGO is toen met Rusland aan tafel gaan zitten om het actiemodel dat wij hadden bedacht te bespreken. Rusland heeft de BBGO in deze zeer goed geadviseerd en begeleid. Er was een plan A en een plan B. Uitgevoerd is plan A, dat was een succesvolle straatactie dat geleid heeft tot de uitvoering van het staatsbesluit. Plan B is in de kast geplaatst en wij hopen er nooit gebruik van te zullen maken, want straatacties met senioren is een nationale schande.”

Wouden herhaalt: “Harold Rusland behoort tot de groep die fysiek onsterfelijk moest zijn. Helaas is het leven anders dan wij dat zouden willen. Een grote geest heeft het aardse verlaten, maar wat hij heeft achtergelaten zal nimmer vergeten kunnen worden.

Het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst wenst de familie, vrienden en alle Surinamers sterkte toe met heengaan van de heer Harold Rusland”, besluit Wouden.

RB

error: Kopiëren mag niet!