Misdaad is een sociale ziekte

De patiënt kreeg van de huisarts te horen, dat er zo te zien lichamelijk niets mis is met hem. Zijn onprettig gevoel werd aan psychische druk geweten.

Ontdaan

“U bent niet de enige, veel personen lijden onder stress. Ik heb er ook last van. Er is laatst ingebroken bij mijn moeder. Zij heeft een kalmeringsmiddel voorgeschreven gekregen. Zij is er helemaal kapot van en het doet mij en de overige familie ook wat. Wij zijn allemaal ontdaan.”  

 Extreem

“De politiek bestuurlijke en maatschappelijke verwikkelingen veroorzaken wonden die Suriname ernstig aantasten. Emotionele ziekten grijpen om zich heen. Depressie en psychische stoornissen, treden op.” 

Sociale structuur

“Dat de slechte financieel economische positie waarin Suriname verkeert de misdaad helpt stuwen kan niet ontkend worden. Maar er zijn meerdere factoren die de criminaliteit bevorderen. De sociale structuur is er één van.”

Het milieu

“Het zijn niet alleen financiële omstandigheden die de burger ertoe brengt om een scheve schaats te rijden. Het familiesysteem, het uit elkaar vallen van gezinnen en familie, huiselijk geweld, huisvestingsomstandigheden helpen een asociaal milieu vormen.”

Persoonlijkheid

“Het is bekend dat mensen een behoorlijk slechte inborst kunnen hebben waaruit geweldsincidenten voortkomen. Persoonlijkheidsstoornissen kunnen ook een rol spelen. Alcohol en drugs maken het geheel explosief.”

HD

error: Kopiëren mag niet!