President roept 50-jarige CLAD op uitdagingen aan te gaan en preventief te gaan werken

De Centrale Landsaccountantsdienst, CLAD, vierde vrijdag 27 januari haar 50-jarig bestaan. Een van de aanwezigen bij de viering was president Chandrikapersad Santokhi.

“De beheersing van de verschillende crises waarmee Suriname te maken heeft, brengt op financieel gebied verschillende uitdagingen met zich mee. De financiën moeten zodanig worden aangewend dat ook sectoren die ontwikkelingen nodig hebben, ondersteund worden. De Centrale Landsaccountantsdienst heeft hierin een verantwoordelijkheid en rol opdat Suriname zijn financiële huishouding goed onder controle kan houden en de middelen efficiënter inzet. De CLAD zal de nieuwe uitdagingen die deze situatie met zich meebrengt niet uit de weg moeten gaan, ook niet de uitdagingen dat andere instanties buiten de regering, overheid en parastatalen een beroep op de interne landsaccountant kunnen doen”, zo zei de president onder andere in zijn toespraak.

CLAD moet preventieve rol krijgen

Het staatshoofd bleef ook stilstaan bij de visie van de overheid op de CLAD in het bestuurlijk-, financieel- en staatsbestel. Hij zei onder meer,  dat de CLAD pas effectief kan functioneren wanneer ministeries over sterke interne controle-afdelingen beschikken. Daarnaast is het van belang, dat de CLAD overstapt van een reactieve naar een preventieve rol. De dienst zal haar rol niet alleen naar regering en overheid sterk moeten invullen, maar ook naar parastatalen. Volgens president Santokhi zijn er weinig parastatale bedrijven die een financieel verslag goedgekeurd kunnen krijgen. 

Het staatshoofd riep de CLAD op tot het opstellen van richtlijnen en tonen van flexibiliteit. Deze aspecten zijn van belang om onder meer bij parastatalen inefficiënties weg te werken. “Want ze kosten geld en dat wordt doorberekend in de prijs en het werkt door naar de burger”, aldus president Santokhi. Hij vroeg ook een ondersteunende rol in de uitvoering van het IMF-programma. 

Vijftig jaar CLAD is volgens het staatshoofd niet alleen een mijlpaal, maar ook een kruispunt van nieuwe uitdagingen; uitdagingen waarbij van de leiding professionaliteit, vooruit denken, proactief optreden, anticiperen, de leiding nemen en geven worden gevraagd. 

Volgens president Santokhi is daarbij ook de integriteit van de CLAD belangrijk. “Over onderzoeksresultaten mag er geen enkele twijfel bestaan; alles moet waarheidsgetrouw.”

error: Kopiëren mag niet!