NDP-fractieleider Parmessar: “Chaotisch internationaal personenverkeer naar Suriname verontrustend”

Het chaotisch internationaal personenverkeer naar Suriname is voor de NDP-fractie in het parlement aanleiding om zich ernstig zorgen te maken over de veiligheid en orde in de samenleving. Het internationaal personenverkeer naar het land moet gauw weer in goede banen worden geleid. Het beleid van visumvrij reizen naar Suriname moet onmiddellijk worden opgeschort totdat de instituten die voor de handhaving zorg moeten dragen versterkt zijn. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt dat zijn fractie in de achterliggende periode in het parlement meerdere malen aandacht van de regering te hebben gevraagd voor de ongecontroleerde stroom van buitenlanders naar Suriname. Zaken worden echter onder de mat geschoven. “Hoeveel meer gebeurt wat we niet via social media te weten komen?”, vraagt de NDP-fractieleider zich af.

Zorgwekkende ontwikkeling

Parmessar verwijst naar de instroom van Haïtianen vlak voor en tijdens de Covid-19 pandemie, dit terwijl het luchtruim was gesloten. Hij noemt ook de komst van de zogeheten Bollywood acteurs uit India, waar nooit meer wat over is vernomen. Recentelijk weer de instroom van Indiërs met vluchten van de SLM. Ondanks dat velen onder deze groep niet over alle vereiste documenten beschikken is het hen toch toegestaan aan boord te komen van de SLM-vluchten. Hij vraagt zich af hoe dat kan gebeuren, omdat internationaal het regel is, dat vliegmaatschappijen erop dienen toe te zien dat passagiers over de nodige reisdocumenten moeten beschikken om aan boord te worden toegelaten. Eerder is bekend geworden, dat de KLM dergelijke gevallen de pas heeft afgesneden. 

Parmessar wil van de regering weten of de SLM andere instructies heeft gekregen. 

De binnenkomst via de grenspost van Albina in Marowijne van steeds meer personen uit Afrika is ook heel opvallend en geeft reden tot bezorgdheid. Dan hebben we het nog niet gehad over de vele Cubanen en Venezolanen die via een zuster Caribisch land Suriname binnen komen. Deze ontwikkelingen op het gebied van het internationaal personenverkeer naar Suriname ontgaat de naburige landen niet. In de kwestie van Haïtianen hebben de Franse autoriteiten eerder aan de bel getrokken. 

Door deze ontwikkelingen in de afgelopen periode krijgt Suriname internationaal steeds meer het etiket opgeplakt van de poort voor mensensmokkel. Daar moet de regering niet lichtvaardig mee omgaan, vindt Parmessar. Hij zet zaken af tegen de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de olie- en gasindustrie. Ook de harmonische orde van de multi-etnische Surinaamse samenleving kan door de ongecontroleerde komst van ongewenste groepen van vreemdelingen onder druk komen te staan. De Surinaamse bevolking is een vriendelijk en gastvrij van aard en verwelkomt een ieder die wenst te komen, “maar zaken dienen in goede banen te worden geleid”, aldus Parmessar.    

Suriname als springplank

De ontwikkelingen rond de opvallend toegenomen instroom van vreemdelingen in het land lijken volgens de NDP-fractieleider te duiden op een georganiseerde activiteit waar Surinamers hand- en spandiensten aan verlenen. De meeste vreemdelingen die Suriname binnenkomen hebben niet de intentie zich in het land te vestigen. Men gebruikt Suriname als transito om door te reizen naar andere eindbestemmingen in Zuid-Amerika of elders. Via sluiproutes naar onder meer Brazilië reist men verder naar onder andere Peru. Parmessar zegt deze geluiden ook vernomen te hebben. 

Over de binnenkomst van groepen Indiërs op vluchten vanuit Amsterdam zegt hij informatie te hebben binnengekregen dat in het weekend in de omgeving van Voorland in het district Nickerie groepen van 10-15 Indiërs rondlopen op zoek naar huisvesting. Ook zou zaterdagavond een groep van ongeveer 50 Indiërs de grens naar Guyana per boot zijn overgestoken. Dat kan volgens Parmessar alleen als zaken vooraf zijn georganiseerd. Naar aanleiding van deze bekomen informatie vraagt de NDP-fractieleider zich af of de recentelijk wederinstelling van de zogeheten “back track” route voor de oversteek naar Guyana iets van doen heeft met mogelijk georganiseerde activiteiten van mensensmokkel.

Naar Parmessar verneemt is de groep van 50 Indiërs die zaterdagavond de oversteek heeft gedaan over de Corantijnrivier, een half uur na aankomst in Guyana door de politie aangehouden. Indien dat zo is, dan staat dat volgens hem in schril contrast met wat in Suriname gebeurt met betrekking tot de behandeling van vreemdelingen die illegaal het land binnenkomen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!