Dc Nickerie Gobardhan over rattenplaag: “Houdt je omgeving altijd netjes!”

Al geruime tijd is het bekend dat er in het district Nickerie een rattenplaag heerst. Deze kwestie wordt volgens lokale bewoners alleen maar erger. Vooral nu padieboeren ook last ondervinden van de ratten, die hun producten beschadigen.

Oproep aan de regering 

Padieboer Sewbarran is inmiddels naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) afdeling Henar geweest om zijn klachten over de ratten en zijn grootschalig verlies in te dienen. Hij heeft daarna echter niets bevestigends gehoord van het LVV-kantoor. De redactie van Dagblad Suriname sprak over deze kwestie met districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie.

Aan haar werd gevraagd of ze weet dat de plaag het district weer teistert. Alhoewel ze het druk had met de voorbereiding rondom de viering van 47-jarige staatkundige onafhankelijkheid gaf ze te kennen, dat het belangrijk is dat men de eigen percelen blijft onderhouden, en dat geldt ook voor de boeren.

Kwestie padieboeren

Veel padieboeren hebben recentelijk schade geleden door ratten die aan hun padie zijn gegaan en deze totaal hebben vernietigd. Alles kost geld en dat weet elke Surinamer nu meer dan ooit. “Het blijkt, dat de situatie is ontstaan door de verlate inzaaiingen en de blote gronden waar niet gezaaid werd.” De districtscommissaris geeft verder ook aan, dat deze kwestie al in behandeling is bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en dat er vanuit dat ministerie alles aan wordt gedaan om de situatie te bekijken.

Voorkomen is beter dan genezen

Alle bewoners worden opgeroepen om leefplekken van de ratten te voorkomen en altijd de hygiëne als prioriteit te stellen, anders zal het totaal mis blijven gaan. In de woonbuurten zijn daarom vanuit diverse ministeries samenwerkings initiatieven ontstaan om gratis grofvuil op te halen. Dit betekent echter niet, dat de mensen moeten stoppen met het onderhouden van hun percelen. De ratten vinden niet alleen in grofvuil hun schuil en leefplaatsen.

“Het is daarom belangrijk dat we als bevolking netjes omgaan met onze omgeving”, aldus districtscommissaris Gobardhan. 

GW

error: Kopiëren mag niet!