Debie vraagt naar beleid industrieterreinen

Om investeringsproduktie bij micro-, kleine- en middelgrote ondernemers te stimuleren is het noodzakelijk dat er industrie- of bedrijfsterreinen worden aangelegd met de nodige nutsvoorzieningen. Voor investeerders en startende ondernemers moet het makkelijker worden gemaakt. Het beschikbaar stellen van bedrijfsterreinen scheelt de ondernemer aanzienlijk aan initiële investeringskosten. Bouwrijpe grond voor industrievestiging kan een doorslaggevende factor zijn bij het nemen van het besluit om te investeren in de productie.

Het Assembleelid Radjendre Debie (VHP) wil van de regering daarom weten wat het beleid is met betrekking tot het aanleggen van industrieterreinen. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp instelling “Produktie Krediet Fonds” (PKF) vorige week in de Nationale Assemblee zei Debie, dat het heel erg moeilijk is voor startende ondernemers om aan een stuk grond te komen voor het opzetten van bedrijfspanden. Fabrieken en bedrijfspanden verrijzen gewoon in woonwijken. Het woongenot van anderen wordt hierdoor ernstig verstoord.

“Je ziet gewoon  schrootopkopers op hun woonpercelen het bedrijf van schrootexporteur uitoefenen tussen de mooie woonhuizen van anderen”, zo illustreerde het Assembleelid de ontstane situaties in woonwijken.

Moeilijk aan grond te komen

Ook als men een stuk grond koopt of overneemt, uitgegeven voor landbouwdoeleinden, moet er eerst een bestemmingswijziging worden aangevraagd bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, anders wordt er geen bouwvergunning verkregen van het ministerie van Openbare Werken. En zo’n verzoek tot bestemmingswijziging kan soms jaren duren. Wie invloed kan aanwenden krijgt het sneller.

Een normaal verzoek om aan een stuk domeingrond te komen voor industriële doeleinden duurt ook jaren. “Het ease of doing business en het introduceren van een efficiënte ondernemersklimaat bij de bedrijfsvoering zijn een “must” om uit de diepe economische crisis waarin wij terecht zijn gekomen te keren”, zei het Assembleelid. 

Daarom zal deze wet voor de instelling van het Produktie Krediet Fonds volgens Debie in de praktijk niet veel uitrichten als er niet simultaan wordt gewerkt om deze industrie parken of bedrijfsterreinen op te zetten. De randstad biedt grote mogelijkheden daartoe. 

De staat heeft parastatale bedrijven met equipment die ingezet kunnen worden om deze bedrijfsterreinen bouwrijp te maken. In een samenwerking tussen de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie,, Grondbeleid en Bosbeheer en de parastatalen SWM, EBS, Telesur en de NV Surzwam zouden de eerste stappen hiertoe kunnen worden gezet.

Faciliterende rol overheid

Debie gaf verder aan, dat alle landen in de wereld groot of klein en vooral in Zuid-Oost Azië hun kleine industrie hebben kunnen ontwikkelen dankzij de faciliterende rol van e respectieve overheden op dit stuk. “Dus we hoeven het wiel niet uit te vinden. Anders is het wishful thinking”, aldus Radjendre Debie.

Het in te stellen Produktie Krediet Fonds (PKF) is bedoeld om “goedkope” kredieten te verstrekken voor investeringen in de productiesector. Het heeft als doelstelling het bevorderen, vergroten en verduurzamen van waarde toegevoegde producten en diensten bestemd voor export, of die importvervangend zijn. Het is niet bekend hoeveel geld de overheid in het PKF zal stoppen en of op de begroting van het komend jaar 2023 geld voor is opgebracht. Het is vooralsnog ook niet bekend tegen welke rentevoet kredieten zullen worden verstrekt. In de wandelgangen wordt gesproken van 5 procent.

SS 

error: Kopiëren mag niet!