Suriname tekent in Den Haag overeenkomst met Nederland inzake schuldherschikking Paris Club

In Den Haag, Nederland, is maandag 21 november een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Nederland getekend door waarnemend minister van Financiën en Planning Albert Ramdin en de Nederlandse staatssecretaris Marnix van Rij in het kader van de schuldherschikking onder de Paris Club-overeenkomst. 

Dit is de tweede bilaterale overeenkomst die getekend is in het kader van het akkoord dat bereikt is tussen de Club van Parijs en de Staat Suriname op 22 juni 2022. Binnen de Club van Parijs is gesproken over bilaterale schuldherschikking met Frankrijk, Nederland, Israël, Italië en Zweden ter waarde van ca. USD 95 miljoen. Op 12 oktober is de eerste overeenkomst met Frankrijk getekend over schuldherschikking van de leningen met de Agence Française de Development (AFD).

De schuld die met Nederland herschikt wordt, is een schuld aan de ING Bank ter waarde van Euro 23,9 miljoen die in 2014 was aangegaan met een staatsgarantie van de Nederlandse overheid. De lening is gebruikt voor de bouw van de Carolina brug. Per ultimo 31 december 2021 bedroeg de schuld zo’n Euro 13 miljoen, waarvan de achterstanden waren opgelopen tot circa Euro 4 miljoen. Bij de herschikking van deze schuld is overeengekomen, dat de achterstanden voor 60 procent in november 2022 worden betaald en de resterende 40 procent in november 2024.

De totale schuldenlast betaling (rente en aflossing) over de jaren 2022 – 2024 wordt in de periode 2030 tot en met 2036 afgelost tegen een vaste rentevoet voor de Euribor 6 maanden van 0,291% gedurende deze periode. Gezien de stijgende rentevoeten in de wereld betekent dit voor Suriname niet alleen een verminderde interest last, maar ook een veel lagere schuldenlast betaling in deze periode. In 2024 zal besloten worden hoe de restantschuld van circa Euro 1,2 miljoen zal worden afgelost.

Bij de ondertekening werd ook aandacht besteed aan de bestaande samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van de Belastingen. Via het Makandra-project zijn reeds twee belasting projecten in uitvoering. Waar nu te midden van de belastinghervormingen de nodige aandacht voor is gevraagd, is de beschikbaarstelling van deskundigen. Het gaat om experts die naar Suriname komen die aan kennisoverdracht zullen doen.

error: Kopiëren mag niet!