President Nederlandse Hoge Raad brengt voor het eerst bezoek aan Juridische Faculteit

In een gastcollege heeft Dineke de Groot, president van de Hoge Raad in Nederland, een bezoek gebracht aan de Juridische Faculteit van Suriname.

Korte levensbeschrijving

In een korte levensbeschrijving zei hoogleraar De Groot tegen de aanwezige studenten en docenten dat het haar eerste keer is in Suriname en dat ze ontzettend blij is dat ze ook haar eerste bezoek in Suriname op zo een plechtige manier kon beginnen. Hoogleraar De Groot is sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad. Ze werd door de decaan van de Juridische Faculteit mr. dr. W. Bechan-Pherai uitgenodigd tijdens de studieweek van de studenten om een gastcollege te verzorgen van al hetgeen dat de Hoge Raad doet. 

Wat doet de Hoge Raad?

De Hoge Raad is net als alle andere rechterlijke instanties belast met rechterlijke uitspraken. Het verschil van de Hoge Raad met een gewone rechter is, dat de Hoge Raad een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) beoordeelt bij een uitspraak of het recht juist is toegepast en/of de werkwijze op de juiste manier is gevolgd. 

Studenten en docenten tevreden met aanwezigheid 

Alhoewel het gastcollege in de studie vrije week viel, werd die toch goed bezocht. In gesprek met studenten die het gastcollege hebben bijgewoond geven ze te kennen dat het een eer was om de president van de Hoge Raad op bezoek te hebben. In Suriname is er geen Hoge Raad. Het maximale wat je kunt halen aan rechtsmiddelen in Suriname is Hoger Beroep. Dit is vooral te wijten aan de kleine groep rechters die in Suriname is. In Nederland is het volgens de hoogleraar niet zo, er zijn enkele rechters en het is daarom ook makkelijker om een beoordeling uit te spreken over de handelingen verricht door een lagere rechter.

Voor de studenten aangesloten bij de Juridische Faculteit is het belangrijk dat ze de uitspraken die gemaakt worden door de Hoge Raad goed in acht nemen voor de verschillende rechtsgebieden. De tentamens mogen ook afgelegd worden door gebruik te maken van de uitspraken door de Hoge Raad. 

De president, hoogleraar van de Hoge Raad stond er versteld van toen decaan Bechan-Pherai haar vertelde hoe belangrijk de uitspraken zijn voor de Surinaamse rechtenstudenten. Het is de bedoeling dat er ook op dit gebied een betere samenwerking komt tussen beide landen.

GW

error: Kopiëren mag niet!