DA’91 verontrust over verslechtering leefomstandigheden burgers

DA’91 is zeer verontrust over de verslechtering van de leefomstandigheden van burgers en stelt zeker begrip te hebben voor burgers die hier uiting aan willen geven. Echter doet zij een dringend beroep op de samenleving dit niet te doen als ondersteuning aan leiders van organisaties die mee hebben geholpen het land naar dit dieptepunt in de geschiedenis te brengen. 

Voorts wijst de partij op het feit, dat het in het belang van de samenleving is dat elke regeringswisseling op democratische wijze moet geschieden. Het is daarom ook uiterst urgent dat de regering en de Assemblee er haast mee maken om de noodzakelijke wijzigingen in de kiesregeling (conform uitspraak Constitutioneel Hof augustus 2022) zo snel mogelijk in orde te maken. DA’91 ziet de beste manier van goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen in het bovenstaande via het referendum.

In de afgelopen twee weken hebben achter elkaar diverse organisaties in acties aangekondigd. De meest recente komen van de CLO (Centrale van Landsdienaren Organisaties) welke door voorzitter Ronald Hooghart zijn uitgeroepen. Nog recenter heeft de NDP ook aangekondigd haar achterban op te roepen om in actie te komen tegen het beleid van de huidige regering. 

De situatie in het land is zeer schrijnend. De armoede heeft schrikbarende vormen aangenomen en de samenleving wordt dagelijks geconfronteerd met een regering die voor doet komen alsof het allemaal wel goed gaat.

Volgens de voorzitster van DA’91, Angelic del Castilho, worden vele afspraken met de samenleving en met groepen binnen de samenleving niet nageleefd. Veel burgers verliezen steeds meer hoop op een toekomst en ervaren uitzichtloosheid.

“Dit vormt  een vruchtbare bodem voor personen en groepen van personen om (mis)bruik makend van deze gevoelens een greep naar de macht te doen middels massaal protest. Veel van de organisaties die nu oproepen tot protest zijn op zijn minst medeplichtig aan de huidige situatie terwijl anderen zoals de NDP de basis hebben gelegd voor de ontwrichting van de totale samenleving, zij het economisch, sociaal-maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk. Erger nog, vanuit hun organisaties is er geen schijn van berouw en bereidheid tot correctie van het wanbestuur en de personen daar schuldig aan dat ons hierheen heeft geleid. Hetgeen zij nu doen is wederom (mis)bruik makend van de armoede van de samenleving pogen chaos te creëren”, zegt de partijvoorzitster.

NK

error: Kopiëren mag niet!