Het misbruiken van rekruten binnen het KPS

Er wordt door bepaalde personen veel geklaagd over de regering, maar het zijn deze zelfde mensen die constant de fout ingaan. Kijken wat er zich laatst heeft afgespeeld tijdens de demonstraties van bepaalde politie functionarissen van de bond KPS, door rekruten ook mee te laten doen, dan moet u begrijpen waarmee men bezig is.

Door bekomen informatie vroeg een groot deel van deze rekruten zich af, of deze demonstratie bedoeld was voor de bond of voor bepaalde leden binnen het Korps. Het heeft er veel van dat deze rekruten op een verkeerd been zijn geplaatst. Sommige van deze jongens zijn ook nog in dienst van bepaalde van die onruststokers die zich ook uitgeven als verkavelaar en verkoper van onroerend goed.

De huidige minister van JusPol, die ook oud-politieman is, die weet precies wat reilt en zeilt binnen het KPS. Waarvan hij niet op de hoogte is, hoort hij wel van zijn management team dat bestaat uit kundige functionarissen. Een  van deze is Inspecteur Isaacs die laatst bewezen heeft hoe de situatie in Nickerie weer tot rust gebracht moest worden. Dit team moet een voorbeeld zijn voor die onruststokers binnen de bond KPS en voor de rekruten. Indien deze rekruten zich nu al schuldig maken aan zo’n een gedrag, dan kan de minister ze liever overdragen aan diens collega van volksgezondheid teneinde geplaatst te worden bij het BOG teneinde te fungeren als Kalaka Skotoe. Ook zouden zij bij het ministerie van LVV geplaatst moeten worden op het Abattoir. Deze rekruten hebben nu al laten blijken dat ze ongeschikt zijn als politieman /-vrouw.

Vroeger hebben wij mensen binnen het korps gehad zoals Korpschef Walker, Inspecteur Jadnanansing, Insp. Cooman, Insp. Soeperman, die welbekende Rechercheur Kolader en ook nog Insp. Nibte. Dit waren allemaal voorbeeldfiguren die er jammer genoeg niet meer zijn. Echte politiemannen dus. Gelukkig hebben wij een president die weet wat wil zeggen politieman te zijn, evenals de minister van Juspol, beiden oud politie functionarissen. Deze mensen zorgden niet voor onrust en ordeverstoring binnen de samenleving.

Iedereen praat over hoe slecht het gaat, maar je hoort niemand praten over de schulden die zijn achtergelaten voor deze regering en die toch betaald zullen moeten worden. Men vergeet te gauw in dit land en daarom lukt het niet. De tijden van Njang, Dringi, Prisirie zijn voorbij en mogen dus niet meer terug komen. Er zijn onder ons nog steeds mensen die dit leventje willen voortzetten en nu dat niet kunnen diep teleurgesteld zijn.

Het is nu de hoogste tijd om samen met de regering eraan te werken uit dit dal dat pijn doet, te geraken. We moeten minder klagen en ons inzetten om dit mooie land weer te plaatsen op die ladder waarop het voorheen was of hoger.

We moeten stoppen door jonge rekruten van de bond KPS en jonge militairen te gebruiken de orde te verstoren. Je leert ze hierdoor geen progress te maken. Het zijn uiteindelijk deze jonge mannen en vrouwen die straks het roer moeten overnemen binnen het korps.

Laten we hopen dat er zo gauw mogelijk een verandering komt in deze belangrijke situatie.

R.K

error: Kopiëren mag niet!