Aanvang begrotingsbehandeling mogelijk niet meer dit jaar

De aanvang van de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2023 in en door de Assemblee zal naar het zich laat aanzien niet meer dit jaar plaatsvinden. Vorige week is in commissieverband afgesproken dat er een periode van ongeveer vier weken wordt uitgetrokken voor het parlement om zich voor te bereiden. Na die periode zal december dan over de helft zijn gepasseerd. 

De verwachting is ook, dat er wijzigingen zullen worden aangebracht in de begroting. Met de kerst- en nieuwjaarsperiode die zich dan aandient lijkt het niet voor de hand te liggen, dat nog een aanvang zal worden gemaakt met de begrotingsbehandeling. Op z’n vroegst zal dat medio januari 2023 gebeuren.

Op de begroting voor het dienstjaar 2023 zijn de overheidsinkomsten geraamd op SRD 33,9 miljard, tegenover de geraamde uitgaven van SRD 37,2 miljard. Het tekort bedraagt SRD 3,3 miljard, hetgeen neerkomt op 3,3 procent van het BPP.

SS

error: Kopiëren mag niet!