Slapte fiscale dienst leidt tot uitwassen

Door de oppositie wordt een schepje er bovenop gedaan om de onrust in het land naar een groter niveau te tillen. Het gevoel is er nu bij de burger dat het land niet wordt geregeerd door een aanwezige regering. Vooral de stijgende koers en de stijging van de prijzen elke dag killen de burgers en dit maakt de houdbaarheid van deze regering steeds moeilijker. Bovendien is het nooit in de geschiedenis voorgekomen, dat zoveel prominente adviseurs en politici het land uitvluchten. De ondervoorzitter van de ABOP, genaamd Moneyhond, wordt gezocht voor moord en nog een heleboel andere dingen. 

De vervolgingsautoriteiten doen hun werk, maar de Belastingdienst niet. Onze Belastingdienst is labiel, omdat het zeer waarschijnlijk corrupt is. Met corrupt bedoelen we dat ze of niet willen optreden of zich bewust in een staat houden om niet op te treden. Er zijn honderden burgers in Suriname, in alle bevolkingsgroepen, die over vermogens beschikken die niet te verklaren zijn. Een deel van deze mensen is nu op Tiktok en Facebook gegaan om hun geld en hun bezittingen tentoon te spreiden. De vraag wordt dan altijd gesteld of de mensen hun vermogensbelasting hebben betaald. En of ze hun inkomstenbelasting hebben betaald. De Belastingdienst ziet deze gelden, maar heeft de kracht en vooral de wil niet om de invallen te plegen die in het buitenland wel worden gepleegd. 

Dus eerst moeten de mensen hun belastingen beginnen te betalen. Dan komt het onderzoek naar de afkomst van de middelen. Als ze illegaal zijn verkregen, dan is er sprake van witwassen en worden de mensen aangehouden. Wij hebben als medium de handel en wandel van deze personen altijd bekritiseerd, maar er zijn delen van de media die deze figuren beschermen en dat is zeer laf. Opeens komt dan gisterochtend een medium, nu Bordo is gevlucht, met een belastend bericht tegen de meneer. De vraag rijst dan waarom we de meneer al die tijd hebben beschermd en hem afvallig zijn als de man in ongenade is gevallen?

Dat is laag en opportunistisch gedrag, ook in de media. Deze mediabedrijven, waaronder ook kranten, hebben de man flink opgehemeld en groot gemaakt. Wanneer burgers goed werk doen op bijvoorbeeld wetenschappelijk gebied of kunstgebied dan zijn er mediabedrijven die weigeren om daar aandacht aan te besteden.

Maar, er is wel ruimte voor het verwerpelijk gedrag van Moneyhond. Ook het gedrag van de leraar en goeroe van Moneyhond hebben we steeds bekritiseerd. Er zijn mediawerkers die aan de leiband van deze personen lopen in de hoop dat een stapel biljetten ook hun richting moge komen. Er zijn velen nog in Suriname die met zware stapels Euro’s strooien, onder andere de voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Heeft hij zijn belasting betaald? Wat is de afkomst van zijn geld? Het OM moet zich niet laten tegenhouden door berichten die gelanceerd worden door de NDP, die insinueren dat de vervolging van de mensen die witwassen, een politieke daad is. 

Maar nogmaals, het optreden moet niet komen van alleen het OM, maar ook van de fiscale dienst. Suriname heeft een zeer zwakke fiscale opsporingsdienst, er worden geen invallen in Suriname gepleegd. Dat is een normaal verschijnsel in landen als Nederland. Zelfs de herkomst van dure auto’s moet worden verklaard. Buitenlanders die vergapen zich aan de brandnieuwe pick-ups waarin de Surinamers rijden. Het is een doodnormale zaak in dit land, het kan zonder belasting te betalen. En als het even kan, kan men het ook presteren om de pick-ups illegaal in te voeren, met belastingontduiking en vervalsing van papieren. De benadeling van de fiscus in Suriname is groot, zonder dat de fiscus er erg in heeft. 

De fiscus gaat in Suriname zover dat het zelfs de informele sector, die belasting ontduikt, verdedigt. Dat is een teken van een corrupte Belastingdienst. 

Maar, even terug naar de fiscale opsporingsdienst in Suriname. Zo een dienst is in Suriname niet op te zetten vanwege de heersende connectie en de zware lobby van de illegale en informele sector in de Belastingdienst zelf. De fiscale opsporingsdienst is in Nederland verweven met de economische controledienst. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, veelal afgekort tot FIOD, is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds september 1999 is de FIOD samen met de Economische Controledienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken één dienst, tot 2010 heette de dienst dan ook FIOD-ECD.  

De FIOD is een opsporingsdienst. De rechercheurs, projectleiders en teamleiders van de FIOD zijn algemeen opsporingsambtenaar, wat inhoudt dat zij bevoegd zijn tot het opsporen van alle strafbare feiten. Daarnaast zijn er FIOD-medewerkers aangewezen als Hulpofficier van Justitie, ze kunnen onder andere verdachten in verzekering stellen, doorzoekingen bevelen, uitlevering bevelen, en machtiging verlenen tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner(s). Bij een redelijk vermoeden dat een verdachte gefraudeerd heeft, kan een opsporingsteam, in overleg met het Functioneel Parket, een onderzoek starten. Aanwijzingen voor fraude kunnen gemeld zijn door belastingdienstkantoren, douanekantoren, politie, arbeid, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) of andere toezichthouders. Ook kunnen curatoren of privépersonen aangifte doen. Opsporingsteams houden zich bezig met, onder meer: fiscale fraude (belastingontduiking); financieel-economische fraude (zoals beurs- en beleggingsfraude, handel met voorkennis, piramidespelen, faillissementsfraude, boekhoudfraude en witwassen); douanedelicten, zoals smokkel van sigaretten, smokkel van drugs en ontduiken van invoerrechten en smokkel van strategische goederen; de voorkoming van financieren van terrorisme; corruptiebestrijding; en opsporen van grondstoffen voor de vervaardiging van XTC (Extasy) en het opsporen van XTC-laboratoria.

De opsporingsteams zetten hun expertise ook in voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de organisatiecriminaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met de Dienst Landelijke Recherche, onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en andere opsporingsdiensten. Bij opsporingsonderzoeken is het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie, betrokken. Het OM treedt op als opdrachtgever voor het onderzoek. Dit onderzoek mondt uit in een proces-verbaal op grond waarvan het OM de vervolging instelt. De rechercheurs van de FIOD zijn bevoegd om een dienstwapen (semiautomatisch pistool Walther P99), wapenstok, handboeien en pepperspray te dragen. Bovendien beschikt de FIOD over eigen aanhoudingseenheden (VAG) die zeer goed geoefend zijn en voorzien zijn van alle benodigde materialen en uitrustingsstukken. Zij trainen regelmatig samen met arrestatieteams van de politie. 

Suriname staat hier nog in de kinderschoenen.          

error: Kopiëren mag niet!