93 deelnemers blij met Masterclass ‘klinisch redeneren’

“Je observatie is heel belangrijk”

Voor verpleegkundigen is het belangrijk om ziektebeelden bij patiënten te kunnen herkennen. Cursisten ontvingen donderdagavond hun certificaat na het succesvol hebben gevolgd van de pro deo Masterclass Klinisch Redeneren. Dit vond plaats in het centrum van DA’91. Klinisch Redeneren is het op deskundige wijze in kaart brengen van de lichamelijke toestand van een patiënt voor een zo goed mogelijke behandeling. De cursisten hebben nieuwe technieken aangeleerd om hun werk op een gestructureerde manier te kunnen doen. 

Verpleegkundige Merleen Ceres, die ook voorzitter is van het vrouwenforum van DA’91, zegt dat het forum zich sterk maakt om de mens een helpende hand te bieden. Daarbij is het laten volgen van trainingen en scholing een belangrijk onderdeel.

Traject

Dit traject is tot stand gekomen via DA’91 Nederland waarbij de arts Humphry Karijodikoro bereid was om trainingen te verzorgen. Ceres heeft het geheel gecoördineerd. “Als je een patiënt krijgt breng je deze in kaart en ga je na welke stappen je gaat volgen om te komen tot verbetering van de patiënt”, verduidelijkt Ceres. Zij benadrukt dat het om een belangrijk onderdeel gaat, omdat goed ‘klinisch redeneren’ ervoor zorgt dat een verpleegkundige georganiseerd te werk gaat. “Je weet dan wat je als eerste moet doen en wat de vervolgstappen moeten zijn tot en met de laatste stap, om tot verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt te komen tot aan het ontslag toe.” Ceres noemt als concreet voorbeeld van het in kaart brengen van de patiënt de situatie van een verkeersongeval. 

In totaal hebben 93 personen deelgenomen aan de training. Niet alle deelnemers konden aanwezig zijn bij de certificaatuitreiking. De training is via zoom verzorgd. Ceres spreekt van een vlot verloop van het geheel en constateert dat er een grote behoefte is aan trainingen.

Overzichtelijker

Ook verpleegkundige Julie Small klinkt lovend over de training. “Het gaat om vaardigheden waarbij je eigen observaties en interpretaties koppelt aan de medische kennis die je vooraf hebt gehad. Je moet weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, de fysiologie en wanneer je dat weet kan je ook nagaan wat afwijkt. Je observatie is heel belangrijk”, licht Small toe. Belangrijk leermoment voor de verpleegkundige is dat er met een formule wordt gewerkt die moet worden toegepast waardoor het werk overzichtelijker is. Small wijst er ook op, dat deze manier van werken ertoe bijdraagt aan kennisverbreding.

“Omdat er meerdere manieren zijn dan wat wij hier hebben geleerd”, zegt de verpleegkundige. Zij vervolgt met de opmerking dat naast de theorie ook vooral met de casussen gewerkt moet worden. “We zouden moeten oefenen en ik heb ook gevraagd voor een vervolgtraining om met de casussen te oefenen en het geleerde toe te passen.”  

Small geeft aan dat het kunnen onderscheiden van ziektebeelden van groot belang is. “Soms kunnen zich verschijnselen voordoen die lijken op andere ziektebeelden maar door je observaties en ideeën moet je dat kunnen gebruiken om klinisch te kunnen redeneren. Vandaar dat je medische kennis van eminent belang is terwijl je in staat moet zijn om je observaties hieraan te kunnen koppelen.”

Waardering

De voorzitter van DA’91, Angelic Del Castilho, sprak haar diepe waardering uit namens de partij voor de ondersteuning van DA’91 Nederland, stichting Humanitas en de arts Karijodikoro. “Ontwikkeling stimuleren kunnen wij allemaal, en in de routekaart van DA’91 staat die overtuiging centraal. Ongeacht waar wij ons bevinden op het politiek speelveld zal het ons niet remmen om groeikansen aan onze samenleving te bieden, met inzet van datgene wat ons ter beschikking is”, aldus Del Castilho.

RB

error: Kopiëren mag niet!