AW&J en stichting Groei en Welvaart Suriname tasten samenwerking af

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), die een open deur beleid voert naar personen, organisaties en bedrijven toe, heeft woensdag 16 november het bestuur van de Stichting Groei en Welvaart Suriname (SGWS) ontvangen. De stichting heeft de minister inzicht verschaft in haar activiteiten en plannen. De voornaamste activiteit is het verwerken van verschillende vissoorten tot eindproducten die lokaal worden verkocht en ook worden geëxporteerd naar Europa, China en Trinidad & Tobago. 

De stichting maakt zich nu sterk om ook te investeren in landbouw en tuinbouwproducten. Ook zegt de SGWS bewustwordingssessies op scholen te verzorgen om jongeren ondernemingsbewust te maken. De stichting ziet graag dat het ministerie haar activiteiten ondersteunt. Speciaal voor de onmoeting had de stichting zelf verwerkte visproducten zoals batjaw, trie, garnalen sambal batjaw mix en sambel trasie meegenomen als demonstratie. 

De minister was blij om de eindproducten te zien die worden afgezet op zowel de nationale als internationale markt. Hij stelt de SGWS als voorbeeld voor opkomende micro-ondernemers en zelfstandigen. Hij bedankte de stichting voor haar inspanningen om het ondernemerschap te stimuleren onder jongeren, want hij ziet ondernemerschap als sleutel voor meer verdienvermogen van onze economie. 

Het Surinaams ondernemerschap is aan een opmars bezig en daarbij neemt het belang toe van jonge, snelgroeiende bedrijven. De bewindsman adviseerde de stichting om voor haar behoefte aan personeel in contact te treden met de Dienst der Arbeidsbemiddeling die een databank heeft van werkzoekenden. 

De voorzitter van het bestuur van de SGWS, Remon Ramkisoensing, houdt zijn stichting open voor met name risicojongeren zoals tienermoeders, drop-outs, jongeren die in contact zijn gekomen met de justitie, moeilijk opvoedbare jongeren en jongeren met een beperking. De stichting blijkt zeer begaan te zijn met het lot van deze categorie van jongeren. 

Mac Andrew heeft ook bij deze gelegenheid het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie, gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, welke de ontwikkeling van Suriname ten goede kan komen. Hij zal intern nagaan hoe samen met de SGWS een partnerschap kan worden aangegaan. Voorzitter Ramkisoensing was bij deze gelegenheid aanwezig met de bestuursleden Marisha  Baidjoe en Esmeralda Doe doe.

error: Kopiëren mag niet!