Assembleeleden zeer gebelgd: Regering probeert loopje te nemen met DNA in kwestie Casino- en Loterijwet

Bij de voortzetting van de behandeling van de Casinowet en de Loterijwet gisteren, dinsdag 15 november, in de Nationale Assemblee is gebleken dat de regering, tegen de eerder gedane oproep van leden van zowel de coalitie als de oppositie, de wetsontwerpen niet terug naar de operatietafel heeft gebracht. 

Uit de antwoorden en reacties van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is niet gebleken, dat de kamerbrede kritieken en voorstellen van het parlement zijn meegenomen in de aanpassingen en wijzigingen van de wetsontwerpen. Parlementariërs van vooral de oppositie vatten deze opstelling van de regering heel hoog op. 

Volgens Melvin Bouva (NDP) probeert de regering een loopje te nemen met het parlement. 

Mahinder Jogi (VHP) die in eerste instantie met enigszins zalvende woorden uiting gaf aan zijn kritiek, kwam later in het debat, na het betoog van minister Amoksi, ook tot de slotsom dat de regering c.q. minister Amoksi de kritieken en de voorstellen vanuit het parlement niet heeft verwerkt in de wetsvoorstellen.  

Emoties liepen hoog op

De emoties liepen op enkele momenten heel hoog op. Waar Assembleeleden vooral over vallen is, dat de regering weigert bepalingen in de wetten op te nemen die te maken hebben met ordening en regulering van het casino- en loterijwezen, alsmede de criteria en voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning. De regering lijkt te willen persisteren om deze zaken in lagere regelgeving op te nemen, zoals in een resolutie door de president te ondertekenen. Dit biedt volgens de Assembleeleden teveel ruimte voor willekeur. 

Zaken moeten heel specifiek en duidelijk in de wetten worden opgenomen, anders zal er van ordening en regulering van de sector niet veel terecht komen. Ordening en regulering dienen niet afhankelijk te zijn van een toevallige minister of de president. Het moet in de wet opgenomen worden. Assembleeleden dreigen de ontwerpwetten, zoals die nu op tafel liggen en in behandeling zijn, niet te zullen goedkeuren.

Opname in de wet

Sprekers van beide kanten van het parlement halen het voorbeeld aan van de ordening en regulering van de talrijke bettingskantoren. Ze voeren aan, dat vanuit de samenleving de roep enorm groot is voor ordening, regulering en het terugdringen van de enorme aantallen. De negatieve sociale effecten op de samenleving is enorm. Er worden dagelijks enorme bedragen in de bettingskantoren omgezet. Geldbedragen die onttrokken worden aan de samenleving. De verwachting gisteren was, dat de regering concreet het mes erin zou zitten.

Minister Amoksi kondigde echter slechts aan, dat het Instituut Toezicht en Controle Kanspelen (Gaming Board) reeds voorstellen heeft voorbereid die in een resolutie zullen worden opgenomen. Het parlement vindt echter, dat deze zaken in de wet opgenomen moeten worden en niet in een resolutie.

Nadat tijdens het debat overduidelijk werd, dat er een grote kloof bestaat in de standpunten van het parlement en de regering, heeft Assembleevoorzitter Marinus Bee na een afstemmingsschorsing de vergadering verdaagd. Een werkdocument, dat minister Amoksi bij het parlement heeft ingediend en dat moest doorgaan als een beleidsdocument inzake het casino- en loterijwezen, werd ingetrokken. De regering moet nu de ontwerpwetten daadwerkelijk op de operatietafel leggen en met gewijzigde voorstellen op de proppen komen. 

Het was duidelijk dat ze de eerdere oproep daartoe vanuit het parlement niet serieus nam. Zeer terecht dat Assembleeleden daarover gebelgd zijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!