Via buitenlands beleid US$ 135 miljoen gemobiliseerd

Door middel van het buitenlands beleid heeft de regering in de afgelopen twee jaar uit bilaterale- en multilaterale samenwerkingsrelaties ongeveer US$ 135 miljoen aan schenkingen financiering en hulp ontvangen. De kosten gemaakt om dit te realiseren bedragen US$ 38 miljoen.

President Chandrikapersad Santokhi praat van een “profitable” investering in het buitenlands beleid. De buitenlandse politiek van de regering is effectief en doelgericht. Het imago van Suriname, en Surinamers, is sterk verbeterd. Suriname behoort niet meer tot de groep van landen, die normaliter als “pariah” worden gekenschetst. 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen recentelijk in de Nationale Assemblee heeft president Santokhi benadrukt, dat het buitenlands beleid in dienst staat van het Surinaams belang. Het staat in het verlengde van het ontwikkelingsbeleid van de regering en  het ondersteunt het economisch herstructureringsprogramma dat nu gaande is. 

Landen en organisaties in de wereld willen graag met Suriname samenwerken en de bilaterale relaties versterken. President Santokhi reageert hiermee op opmerkingen van verschillende Assembleeleden die de effectiviteit van het buitenlands beleid ter discussie stellen en het beeld schetsen alsof er alsmaar afgereisd wordt, zonder resultaten. 

Opsomming

In zijn opsomming van concrete resultaten noemt hij de vergroting van de toegankelijkheid tot exportmarkten. Het vorig jaar hebben 73 investeerders het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS, zie foto) aangeschreven om informatie, dan wel om specifieke assistentie. Voor dit jaar zijn dat tot op heden 45. De sectoren waar de meeste investeerders interesse in hebben zijn consultancy, olie en gas, havens, agrarische sector en energie. 

Voor het buitenlands apparaat, zowel de binnenlandse- als de buitenlandse dienst, is op de begroting een bedrag opgebracht van circa US$ 18 miljoen.

Via economische en technische samenwerking, met internationale partners, worden programma’s en projecten voorbereid en uitgevoerd voor een totaalbedrag, van ruim US$ 110 miljoen. Het gaat om schenkingen financiering, in diverse sectoren zoals landbouw, veeteelt, ICT, infrastructuur, volksgezondheid, milieu en gemeenschapsontwikkeling. 

Humanitaire hulp

Tegen de achtergrond van de wateroverlast, en de overstromingen, in de districten en het binnenland, hebben diverse bilaterale als multilaterale partners noodhulp aan Suriname geboden, in de vorm van donaties  ter waarde van ruim US$ 500.000. Het gaat om China, Guyana, Zuid-Korea, Colombia, Canada, Azerbaijan en het UN SDG Fund. Verder is er humanitaire hulp ontvangen van Nederland, via Unicef ter waarde van Euro 200.000. Van Japan is apparatuur ontvangen ter waarde van US$ 2,7 miljoen. Brazilië heeft waterzuiveringsequipment geschonken, en technische assistentie en deskundigen beschikbaar gesteld voor rampenbeheersing. 

Van diverse bilaterale- en multilaterale samenwerkingspartners zijn in het kader van de beheersing van de Covid-19 pandemie op reguliere basis medische goederen en financiële middelen ontvangen ter waarde van ruim US$ 25 miljoen. Al bij al noemt president Santokhi de investeringen die gepleegd worden in het buitenlands beleid “profitable”.

SS 

error: Kopiëren mag niet!