President Santokhi: “Team gaat SPB informeren over aanleiding besluit voor ontslag Hellings en Gentle”

Gelijk na aankomst uit Egypte – waar hij de VN Klimaattop COP27 heeft bijgewoond – heeft president Chandrikapersad Santokhi donderdag 10 november een onderhoud gehad met de Surinaamse Politie Bond, SPB. 

De aanleiding tot het gesprek was de ontstane situatie met betrekking tot het ontslag van twee hoofdinspecteurs, waartegen geprotesteerd wordt.

Het staatshoofd heeft een team ingesteld dat de politiebond informatie zal verschaffen over de aanleidingen tot het besluit voor het ontslag van de hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle. 

De SPB is de mening toegedaan dat de resoluties genoemd in de ontslagbeschikkingen ondeugdelijk zijn, zo ook de informatie die aanleiding is geweest tot het ontslag.

Het team zal het ertoe leiden dat partijen worden geïnformeerd en onjuistheden worden weggemaakt, zo meldt het Kabinet van de President.

  • Het zou in het kader van transparantie en om de nodige ruis uit de samenleving goed zijn wanneer het Kabinet van de President met wat meer informatie zou komen, dan slechts dit summiere weinig inhoudelijke persbericht. Waarom zou een team de politiebond moeten informeren over ‘de aanleidingen tot het besluit voor het ontslag van’ Hellings en Gentle? Is dat niet in eerste instantie een taak van de korpschef van politie en/of de minister van Justitie en Politie?
  • Het bericht vermeldt ook dat de SPB vindt dat ‘resoluties genoemd in de ontslagbeschikkingen ondeugdelijk zijn’. Maar, waarom ondeugdelijk en wat is feitelijk de inhoud van die resoluties? Dit zijn allemaal vragen waar de samenleving meteen – middels een volledig en transparant persbericht – antwoord op had willen hebben.
error: Kopiëren mag niet!