NDP de eerste onder de gelijken bij blokvorming tegen de regering

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Onafhankelijkheidsplezier

Informatie uit de eerste hand meldt: “Het ontslag van twee politiefunctionarissen zorgt voor een opgewonden toestand, een ontvlambare situatie. Het aanstaande onafhankelijkheidsplezier wordt vergald. Maar voordat de uitbarsting veroorzaakt door het ontslag zich voordeed, was Suriname vanwege de misère in het land, al niet in een feeststemming.”

Stakingsacties

“De Politiebond heeft stakingsacties afgekondigd. Is de straat opgegaan en heeft bekend gemaakt dat de demonstraties om het ontslag ongedaan te maken opgevoerd zullen worden. Tegenstanders van het regeringsbeleid zijn opgeroepen om de actie te helpen verscherpen.”

Munt slaan 

“De sympathiebetuigingen afkomstig van de oppositie en dissidenten in de De Nationale Assemblee zijn niet uitgebleven. De buitenparlementaire oppositie, actiegroepen en comités grijpen het moment aan om met manifestaties politieke munt te slaan uit de toestand. Het arbeidsconflict wordt aangegrepen en misbruikt om het landsbestuur te dwarsbomen.”

Militante opstelling

“De militante opstelling van de Politiebond staat niet op zichzelf. Het heeft te maken met politieke strijd. Elke gebeurtenis elk meningsverschil wordt aangegrepen om de regering zwart te maken, een klimaat te scheppen om de regering te ondermijnen.”

Blokvorming

“Het is publiek geheim, dat de NDP in samenwerkingsverband bezig is een kuil te graven voor de VHP-regering. Het gaat om een zorgvuldig beraamde politieke handeling. Er zijn al maanden gesprekken gaande met buitenparlementaire politieke en andere organisaties om bestaande samenwerking te verstevigen en nieuwe partners aan te trekken, te bewegen over te gaan tot blokvorming tegen de zittende regering.”

Algemene Verkiezingen

“Het gaat niet om een tijdelijk blok, dat wordt gevormd om ombuiging van het bestuur af te dwingen. Het is de bedoeling dat het blok tijdens komende Algemene Verkiezingen haar kracht toont.”

Ervaringsdeskundige

 “De specialiteit van de Nationale Democratische Partij Suriname is het inpalmen, bundelen van politieke partijen, maatschappelijke organisaties, instituten, verenigingen en individuen. Vanaf 25 februari 1980 heeft zij ervaring opgedaan. De coupplegers hoefden na hun boosaardig optreden niet te zoeken naar solidariteit. Zij werden als het ware met open armen ontvangen. Velen kozen de kant van de revolutie.”

Eerste onder de gelijken

“Tijdens de blokvorming onderhandeling is de NDP de eerste onder de gelijken. Zij heeft deze plaats niet zomaar in de schoot geworpen kregen. De aanhang is groot en het kader talrijk. Heeft medestanders op sleutelposten in de samenleving. De partij is goed georganiseerd en machtig. Haar kapitaal schijnt enorm.”

Filosofie loos

“Het huidige ronde tafel onderhandelingsdebat gaat niet zo zeer over politieke filosofieën, meningen en standpunten en ontwikkelingsplannen. Het verbond is ervan bezeten om de regering naar huis te sturen en de macht over te nemen. Wat er daarna gebeurt zien ze wel.”

Politici ten voeten uit

“Deelnemers van verschillende huize steken de koppen bij elkaar. De mensen onderhandelen veelal hun ego, hun posities, hun kennis en hun complexen. Het algemeen belang komt op de zoveelste plaats. Het ego komt tijdens onderhandelingen naar buiten. De onderhandelaars zijn handig en schrander, ze gaan door als slim en tactisch. Zij denken alle wijsheid in pacht te hebben. Het zijn politici ten voeten uit.”

Oud bekenden

“Het politieke bedrijf is meestal gestoeld op ego, macht en passie voor verantwoordelijkheid en eer. Dikwijls kennen de personen die deelnemen aan de onderhandeling elkaar. Hun reputatie gaat hun vooraf. Hebben eerder met elkaar samengewerkt of tegenover elkaar gestaan. In de ogen van velen zijn het opportunisten, onbetrouwbare personen, intriganten, die maskers op hebben, weten te manipuleren, in cijfers en het vullen van hun eigen zak denken.”

Dorpskarakter

“Opmerkelijk is, dat dit gedrag geen of weinig weerzin en ergernis opwekt binnen de samenleving. Waarom worden politici die in de fout zijn gegaan gehandhaafd? Het feit dat Suriname zo’n geringe bevolking heeft, geeft aan de politiek een dorps karakter en maakt dat men gauw geneigd is, op grond van allerlei sentimenten politici hun fouten te vergeven, of niet te vergeven.”

Samasama

“Politiek is een hard bedrijf. Politieke onderhandeling is een moeilijke en delicate zaak die gebruik maakt van strategieën tactieken, technieken en trucs die niet altijd netjes zijn. Men bekommert zich vaak niet om ethische beschouwingen. Een samasama van vertegenwoordigers heeft plaatsgenomen aan de ronde-onderhandelingstafel. De deelnemers aan de alliantiegesprekken weten stuk voor stuk waaraan zij begonnen zijn.”

HD

error: Kopiëren mag niet!