Interim Management Team KPS: Actie Politiebond is niet de juiste weg

Het Interim Management Team (IMT) van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft dinsdag omstreeks 15:54 uur kennis genomen van een schrijven van het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). In het schrijven is kenbaar gemaakt, dat de SPB per onmiddellijk in actie is en dat vitale afdelingen van het KPS geen werkzaamheden zullen uitvoeren.

Het IMT heeft met verbazing kennis genomen van dit besluit, aangezien er geen arbeidsconflict bestaat tussen de werkgever en de werknemers van het KPS. Het IMT is conform taakstelling van het bevoegd gezag bezig met het reorganisatietraject en staat in dit kader open voor overleg en dialoog ten aanzien van issues werknemers rakende. Het is zeer betreurenswaardig dat gekozen is voor dit model terwijl het alom bekend is dat indien een lid van het KPS van oordeel is dat hij of

zij geschaad is in zijn/haar rechtspositie er wettelijke regels en procedures zijn om dit te adresseren, zo bericht het KPS dinsdagavond.

“In dit kader roept het IMT alle ambtenaren van politie op om invulling te geven aan onze grondwettelijke taken namelijk waarborging van de algemene veiligheid van land en volk. Toon uw vaderlandsliefde en lever uw bijdrage aan bescherming van onze samenleving.”

“Het IMT wenst de samenleving te informeren dat voorzorgsmaatregelen zijn getroffen in samenwerking met veiligheidsinstituten om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.”

error: Kopiëren mag niet!