Oud-voorzitter RGWO Wirht: “Oorzaak onzekerheid medewerkers Rosebel bij huidig bondsbestuur”

De onverwachte doorverkoop van Rosebel Gold Mines aan de Chinese mijnbouw multinational Zijin heeft voor grote onrust gezorgd bij de werknemers van het bedrijf.

Winston Wirht, de voormalige bondsvoorzitter van de werknemers, aangesloten bij de Rosebel Gold Mines Werknemers Organisatie (RGWO), legt de oorzaak van deze onzekerheid met name bij het huidig bestuur van de bond.

Hij wijst op onder andere de onzekerheid van de werkgelegenheid bij de medewerkers en de baangarantie die op losse schroeven zijn komen te staan. Wirht is van mening dat er niet voldoende is opgekomen voor de belangen van de medewerkers.

Van de zijde van de overheid wijst hij op het ontbreken van een toezichthoudend orgaan op de uitvoering van de gesloten goudovereenkomsten.

Het Bauxiet Instituut Suriname was het toezichthoudend orgaan van de bauxietsector. “Nu de bauxietactiviteiten zijn opgehouden zou van overheidszijde dit instituut kunnen worden getransformeerd naar het Goud Instituut Suriname”, aldus Wirht.

Het huidig bestuur is ook niet erin geslaagd om goede constructieve relaties te onderhouden met de directie van het bedrijf, stelt de voormalige voorzitter.

Hij zegt. dat hij in de korte tijd als voorzitter er wel in geslaagd was om een goede verstandhouding te hebben met de directie en dat deze altijd heeft opengestaan voor de voorstellen die hij aan hen heeft voorgelegd in bijzijn van alle bestuursleden van de RGWO.

Hij verwijst naar te beleidsplan 2020 – 2022. dat door het bestuur was goedgekeurd en de drie gesprekken die hij met de directie heeft kunnen voeren waaronder het gesprek van 24 januari 2020 waar over 19 punten gesproken is. “Ik heb al bij het tweede gesprek met de directie kunnen merken. dat de directie openstond voor goede constructieve werkrelatie”, benadrukt hij.

Verder verwijst Wirht naar het derde gesprek waar de directie openheid van zaken heeft getoond inzake de financiële positie van het bedrijf en de uitdagingen die zij aanzag voor de productie voor 2020. Op die bijeenkomst heeft het bestuur haar medewerking toegezegd om samen met de directie te werken.

Goede relatie

De voormalige bestuursvoorzitter vervolgt, dat er in het geval van een goede relatie met het bedrijf geen sprake kan zijn van een verkoop zonder dat medewerkers dit weten. Wirht zegt, dat het bedrijf al in zijn periode als bondsvoorzitter had laten weten dat het niet goed ging met het bedrijf. “Bij het kennismakingsgesprek in februari 2020 had de leiding van Rosebel Gold Mines de cijfers over 2019 gepresenteerd.” Wirht: “Ik vroeg aan de mensen of zij de cijfers hadden begrepen.” Volgens Wirth is toen aangegeven, dat men de presentatie van de cijfers had begrepen. Hierover zegt hij dat er drie zaken zijn gepresenteerd. Een was dat IAmGold over 2019 71.000 troy ounce aan productieverlies had geleden. “Dat heeft de directie ons voorgehouden. De redenen hiervoor bestonden uit vier punten: werkonderbrekingen, bedrijfsongevallen, productieonderbrekingen, doordat personen na de dynamiet explosies de mijnen inrenden om gouderts op te rapen. Het vierde punt betrof diefstallen”, noemt Wirht op.

Stoppen

Wirht is dan ook resoluut in zijn bewoordingen dat het bedrijf al langer plannen had om te stoppen. “Welke multinational draait drie jaren op verlies?”, wil hij weten. Voor hem was dat al een duidelijk signaal.

Samenwerken

“Het bedrijf heeft mij gevraagd of de bond met de aangehaalde punten zou kunnen helpen.” Wirht zegt. dat dit kon, omdat twee punten direct uit te voeren zijn. “Ervoor zorgen dat er geen werkonderbrekingen zijn en de mensen erop wijzen dat niet gestolen moet worden.”

Alternatief

Ook heeft hij het bedrijf gevraagd om binnen haar concessie 1.000 hectare te lokaliseren waarvan zij weet dat zij daarop nimmer zal mijnen. Op deze 1.000 hectare wilde hij samen met een Canadees bedrijf industriële hennep verbouwen als alternatief voor de mensen in het gebied. Met deze Canadese partner was het plan om de mensen op te leiden om hennepboer te worden. “Dan hoef je niet meer in de mijnen te springen met het risico om te worden doodgeschoten”, zegt Wirht. “Bovendien kan je met industriële hennep heel veel verdienen. Maar, ik kreeg te horen als verwijt van de medebestuursleden dat a man wan go prani marihuana.”  

Niveauverschil

Voor Wirht is dit een duidelijk voorbeeld van niveauverschil. “Er is een verschil in niveau en integriteit tussen mij en de heren.” Voor Wirht is het geen verrassing dat IAmGold het bedrijf heeft verkocht. “Want er waren al jaren tekenen dat ze wilde stoppen, daarom speelde ik er als voorzitter op in om de belangen van de werknemers veilig te stellen, ook die van de lokale gemeenschappen en die van het district Brokopondo in het algemeen.

Bestuursverkiezingen

Wirht zegt dat op 6 december nieuwe bestuursverkiezingen worden gehouden. “Mensen hebben mij hiervoor benaderd en ik ga akkoord.” Hij zegt op te willen komen voor de belangen van de werknemers.  

Pensioenfonds

Een van de zaken die Wirht van plan was om op te zetten was een eigen pensioenfonds. Ook is hij voorstander van het hebben van een goede afkoopregeling. “En duurzame ontwikkelingsplannen met ondersteuning van IAmGold.”

Wirht zegt het te betreuren, dat er niets is gedaan aan het beleidsplan om deze zaken te realiseren. “De huidige onzekerheid bij de RGWO-leden en de niet-leden is dankzij het huidig bestuur”, vat Wirht samen. Hierop geeft hij aan, dat er leden zijn die hem weer als voorzitter willen hebben. “Er zijn al plannen door mij op papier gezet die we uitgevoerd willen krijgen bij het vertrek van IAmGold”, verduidelijkt Wirht. Hij is ervan overtuigd nog wat te kunnen betekenen voor de leden, de lokale leefgemeenschappen en voor Brokopondo. “De leden zijn onzeker want er is nu geen goed pensioen voor hen geregeld”, vervolgt hij verder. Hiervoor houdt hij het huidig bestuur verantwoordelijk. “Je moet in staat zijn om goede afspraken te maken.”

Onzekerheid

Volgens Wirht zou dit opgevangen kunnen worden wanneer er een instituut in het leven was geroepen die toezicht hield op naleving van de bij wet geregelde goudovereenkomsten. “Ik heb verschillende regeringen erop gewezen om een orgaan in het leven te roepen om toezicht te houden op de uitvoering van de goudovereenkomst. Want als zo een lichaam bestond dan hadden wij dit probleem niet. Het bedrijf heeft de regering wel op tijd geïnformeerd”, aldus Wirht. “De goudovereenkomsten zijn in De Nationale Assemblee goedgekeurd, dus ze hebben de status van een wet. Voor elke wet is er een instantie die toezicht houdt ten aanzien van de uitvoering van die wet. Maar dat hebben wij nog niet gedaan”, besluit Wirht.

RB

error: Kopiëren mag niet!