Corantijnrivier is Surinaams

De NDP-fractie in de Nationale Assemblee zegt geen moeite te hebben met de bouw van een brug over de Corantijnrivier, dat een gezamenlijk project is van Suriname en Guyana.

Melvin Bouva (NDP) zei maandag tijdens de Algemene Politieke Beschouwing in het parlement, dat de brug over de Corantijn goed is voor de bevolking van beide landen en dat het de handel zal bevorderen. Evenwel benadrukte hij, dat men het feit moet respecteren dat de Corantijnrivier Surinaams grondgebied is en dat daarom de te bouwen brug van Suriname is en zal blijven. “No doubt about that”, liet hij zich in de Engelse taal uit.

Hij roept president Chandrikapersad Santokhi op niet hiervan af te wijken, ook niet bij een eventueel gezamenlijke financiering van de brug. Hij zegt hieromtrent de visie van de regering te willen vernemen.

De parlementariër vroeg ook aandacht voor de aanbesteding door Guyana voor de bouw van een olieraffinaderij met een capaciteit van 30.000 vaten per dag. Deze moet in Skeldon, in het oosten van het land worden opgezet. Ook zijn er plannen om een ureumfabriek op te zetten in hetzelfde Skeldon gebied. De petro-derivatenfabiek moet in de buurt van de te bouwen raffinaderij komen.

Bouva vraagt zich af hoe de Guyanezen hun producten zullen transporteren. Volgens hem kan dat alleen via de Corantijnrivier. Bouva vroeg in dit verband de regering om goed in de gaten te houden de milieu risico’s voor de Corantijrivier.

SS   

error: Kopiëren mag niet!