Bewoners Bernharddorp eisen onmiddellijk aftreden huidige kapitein

Een groep bewoners van Bernharddorp heeft op 13 oktober een protestactie gehouden bij het kantoor van de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname). De bewoners eisen het onmiddellijk aftreden van hun huidige kapitein, Lloyd Banda. 

Redenen voor aftreding

Actiegroep Bernharddorp zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat er diverse redenen zijn waarom de bewoners van Bernharddorp eisen dat kapitein Banda moet atreden. De eerste reden heeft betrekking op de zittingstermijn van het huidige bestuur. “De kapitein en basjas vormen het bestuur van het dorp, de huidige personen die deze functies bekleden zijn al bijna 11 jaar terug gekozen. Het bestuur van Bernharddorp heeft volgens de traditie altijd zittingstermijnen van 5 jaar gehad; waarbij na deze periode de bestuursverkiezingen werden gehouden. Het bestuur heeft echter na bovengenoemde zittingstermijn verzuimd om verkiezingen uit te schrijven. Ze hebben in stilte hun zittingstermijn verlengd zonder het volk van Bernharddorp te raadplegen”, aldus de actiegroep. 

De tweede reden heeft betrekking op beleid en ontwikkeling. Om een gemeenschap vooruit te brengen is het van belang, dat het bestuur een beleidsmatig plan uitzet om het volk haar visie te laten weten en wat zij binnen haar zittingstermijn wenst te verwezenlijken voor het dorp en haar bewoners, zegt de actiegroep. Naar zeggen van de actiegroep is er gedurende het bewind van het huidig dorpsbestuur echter geen plan of niets in de vorm daarvan aan het volk van Bernharddorp gepresenteerd. “Na een zittingstermijn van bijkans 11 jaar kunnen we geen enkele vorm van ontwikkeling waarnemen in het dorp.”

Als derde reden wordt communicatie genoemd. Een van de primaire taken van de kapitein is om de noden van het volk aan te horen en met oplossingen te komen, echter weigert de kapitein om dit te doen, stelt de actiegroep. “Er zijn vele bewoners die de kapitein hebben benaderd voor hulp of om ideeën te bespreken die het dorp tot ontwikkeling kunnen brengen, maar de kapitein luistert niet en weigert om dorpsvergaderingen uit te schrijven.”

Als vierde reden wordt aangegeven, dat het huidige bestuur niet transparant is. Volgens de actiegroep zijn burgers onvoldoende geïnformeerd over wat er in het dorp gebeurt en “velen weten zelfs niet wie precies in het bestuur zit, ondanks dat het bestuur bijkans 11 jaar aanzit.” De actiegroep stelt, dat het de taak van het bestuur zou moeten zijn om zich beschikbaar te stellen voor de dorpelingen en altijd een luisterend oor te hebben voor een ieder en niet slechts een selectieve groep personen. “Sinds het aantreden van deze kapitein is er nooit een jaarverslag gepresenteerd over wat er met de dorpsgelden gebeurt. Ook bestaat onder de dorpelingen het sterke vermoeden, dat gronden van Bernharddorp zijn uitgedeeld zonder het volk te raadplegen. Deze gronden zijn geen bezittingen van de kapitein, ze behoren aan de gemeenschap toe. Het kan dus niet dat gronden worden verdeeld zonder medeweten van de bewoners.”

Wanneer zou een verkiezing gehouden moeten worden?

Hierop zegt de actiegroep, dat er op 3 juli 2022 een dorpsvergadering is gehouden, waar de kapitein, de actiegroep, VIDS, OSIP (Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica) en overige partijen aanwezig waren. Er is toen afgesproken, dat er op 15 oktober bestuursverkiezingen of aanwijzing zou plaatsvinden. 

“Het traject was al uiteengezet en de heer Read, voorzitter van de OSIP (als werkarm van de VIDS) zou toezicht houden op het gebeuren en begeleiden waar nodig. We hebben op 6 oktober jongstleden echter van de heer Read vernomen, dat hij zich terugtrekt uit zijn rol als toezichthouder, dit omdat kapitein Banda beweert dat zijn achterban vindt dat de heer Read partijdig overkomt. De terugtrekking van de voorzitter van de OSIP betekent dat het traject van de afgelopen 3 maanden voor niets is geweest en dat er hierdoor een onnodige vertraging in het proces komt.”

De actiegroep vindt dat dit slechts een sluwe vertragingstechniek is, omdat de uitspraak van de kapitein ongegrond is. “De VIDS en de OSIP hebben een begeleidende en toezichthoudende rol binnen de dorpsverkiezingen. In deze rol is het dus logischerwijs niet mogelijk om welke partij dan ook voor te trekken. Wij hebben deze beslissing dus aangevochten bij de VIDS en indien de kapitein toch staat achter zijn beweringen hebben we geëist dat hij met concrete bewijzen komt en deze presenteert aan alle partijen.”

Aan de actiegroep werd de vraag gesteld of het bekend is, waarom de kapitein de verkiezing steeds weer probeert uit te stellen. Hierop geeft zij aan niet te weten waarom de kapitein weigert om af te treden en alles steeds uitstelt. “De actiegroep Bernharddorp is sinds januari 2021 bezig om tot een nieuw bestuur te komen en daarvoor was er ook een andere groep die dat geprobeerd heeft. De kapitein reageert gewoon niet op onze brieven en verschijnt niet op de vergaderingen, hij vertikt het om naar zijn eigen volk te luisteren.”

“Wij willen een nieuw bestuur”

Het doel van de protestactie was om het traject van de verkiezingen normaal te laten verlopen zoals dat was gepland, zegt de actiegroep. Zij wenst geen enkele vertraging te hebben. 

“Het huidig bestuur en de kapitein hebben lang genoeg gezeten en wij willen voor het einde van oktober een nieuw dorpsbestuur. In het telefonisch gesprek met de voorzitter van de VIDS hebben wij afgesproken dat er zaterdag aanstaande nog een gesprek komt tussen de actiegroep Bernharddorp en de VIDS waarbij wij ons standpunt duidelijk gaan maken: Wij willen voor het einde van oktober een nieuw bestuur, aldus Actiegroep Bernharddorp.

(Bron screenshot YouTube D-TV Express)

SK

error: Kopiëren mag niet!