Mensen met een beperking willen niet bedelen bij familie

Afgelopen zaterdag werd een bijeenkomst gehouden door stichting Wan Okasi te Grun Dyarie voor de mensen met een beperking. De organisatie zegt tevreden te zijn met de opkomst van ruim 30 personen. De huidige situatie heeft ook gevolgen voor de kennissen en familie van de mens met een beperking, zo kwam naar voren. Een aantal personen gaf aan door hun omgeving te worden gezien als een last, aangezien zij zijn aangewezen op financiële ondersteuning van derden, omdat de SRD 1.750 die ze ontvangen niet meer toereikend is.

Per bustrip SRD 800 

Een vrouw die in de omgeving van Billiton woont moet driemaal per week afreizen naar Paramaribo om te worden gedialyseerd. “Per bezoek heeft zij SRD 800 nodig liet de vrouw weten”, zegt Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Wan Okasi. Ook hij geeft aan, dat de SRD 1/750 achterhaald is.

Eerder zei Koendjbiharie, dat ouders en verzorgers ondervinden hoe zwaar het leven met een beperking is. De groep heeft daarom haar misnoegen geuit en na wordt gegaan welke stappen moeten worden genomen om de overheid ervan te overtuigen dat het water de doelgroep nu aan de lippen staat. 

Koendjbiharie merkt op, dat ook wordt bekeken hoe alle mensen met een beperking een krachtige vuist kunnen maken door samen te bundelen. “Want we leven onder de armoedegrens”, zegt hij. Een vrouw zegt boos te zijn over de manier waarop met de doelgroep wordt omgegaan. De mogelijkheden om gezond te eten nemen af. “We kijken daarom met welke groepen wij aan tafel zullen zitten om de zaken die prioriteit hebben op papier te zetten om weer met de overheid in gesprek te gaan”, licht Koendjbiharie tot slot toe.

RB

error: Kopiëren mag niet!