Klimaatverandering

De klimaatcrisis en de veranderingen die in de wereld plaatsvinden, is ook in Suriname een veelbesproken topic. President Chandrikapersad Santokhi heeft zelf gesproken erover, dat naast de klimaatcrisis, er ook een crisis op het gebied van biodiversiteit kan plaatsvinden. Alsook de crises van ongelimiteerde vervuiling van de leefomgeving.

Het is in ons land bekend, dat wij behoren tot de top drie landen van de wereld waar wij het minst doen tegen milieuvervuiling. De president heeft dat ook tijdens verschillende internationale fora aangegeven. 

Met andere woorden hebben we geen CO2 uitstoot en giftige gassen. Dat komt echter niet omdat we dat bewust hebben gedaan, maar omdat we geen industrieën hebben.

De landen die voor vervuiling zorgen zijn landen die industrieën hebben Doordat Suriname zo’n slechte ontwikkeling heeft gehad in de afgelopen 40 jaar, hebben we geen grote industrieën ontwikkeld.

Maar, het is inderdaad goed te noemen dat wij tot een van de betere landen behoren.

Ondergetekende is fervent sporter en milieuliefhebber, maar constateert dat Suriname jammer genoeg wel veel interne vervuiling kent.

Hij maakt vaak met zijn gezin tripjes naar het binnenland om een beetje tot rust te komen, en een ieder kent het verhaal van de goudwinning, de scalians en de porknokkers die bij de goudwinning een ravage achterlaten, kent.

Soms kom je ze ook tegen. We weten dat goudzoekers kwik gebruiken, wat zorgt voor vervuiling van wateren en natuur in het binnenland. Ook kennen we het verhaal van de houtkap, waarbij in grote getallen wordt gekapt en geëxporteerd.

Maar, we weten ook dat de regering heeft besloten uit te faseren en export van rondhout te gaan stoppen binnen korte termijn waarbij men over moet gaan tot half producten of eindproducten. Men zegt zelfs ingaande het komend jaar.

Uiteraard is dit niet te vergelijken met de ravage die plaatsvindt in Brazilië. Suriname valt wel op, omdat wij deel uitmaken van het Amazone regenwoud. Het Amazone regenwoud staat bekend als de longen van de wereld. Dat woud voorziet de wereld in principe van zuurstof.

Klimaatbeschadiging wordt dus ook veroorzaakt door goudmaatschappijen, maar als het gaat om die grote multinationals zwijgen wij hierover. Deze grote multinationals maken fondsen vrij en doneren aan sociale gemeenschappen en maatschappelijke groepen met goede bedoelingen, maar doen het indirect om hen het zwijgen op te leggen.

Dat hebben we 75 jaren gezien toen Suralco nog in ons land was, waarbij via de Suralco Foundation steeds aan groepen gedoneerd werd, maar ook aan prominenten in de samenleving met de bedoeling dat er niet slecht over ze werd gesproken .

Daardoor werd Suralco nooit gezien als een kwaaddoener van milieuvernietiging van ons land. Dat hebben we pas gemerkt toen dat geld op was en zij moesten vertrekken, hoeveel beschadiging is achtergelaten is tot heden. Er wordt niet meer erover gesproken en we weten  nog steeds niet wat de stand van zaken is rond de schadeclaim en de vergoeding die wij van Alcoa – Amerikaans moederbedrijf van Suralco – moeten krijgen .

Alle zogenaamde belangrijke mensen hebben geen woord gerept, daar ze waren afgekocht met donaties.

Het zijn ook dezelfde mensen die nu  lawaai maken over klimaatverandering. Maar niet toen ze de donaties verkregen, de donateur Suralco is nu “dood”. 

Intussen is het bekend wat er gebeurt in onze kustvlakte . We staan namelijk in de top vijf landen waar de zeespiegel snel stijgt . Er zijn reeds gebieden die onder water lopen en meer gaan volgen.

Deze president heeft gezegd een enorme voorstander te zijn van  mangrove aanplant om de kustvlakte te beschermen. Een reden daartoe is dat je overal dijken kan bouwen, wat in principe beter zal zijn, maar we hebben het geld er niet voor.

En als dat geld er niet is, moet je voor alternatieven zorgen. De president heeft dus vrij recent bekend gemaakt te zullen starten met projecten hiervoor.

Dus als het gaat om klimaatbescherming valt te hopen dat de president bij de volgende klimaatconferentie COP 27, die zal plaatsvinden in Egypte, als voorzitter van Caricom een groter en breder verhaal heeft om te vertellen en niet alleen voor de regio, maar ook voor ons eigen land.

Als hij dit goed doet op de COP 27, dan kan hij goed scoren en daadwerkelijk Suriname hiermee positief op de kaart zetten.

Brian W.Z.

error: Kopiëren mag niet!